20
Съб, Юли
26 Нови статии

Съдържание брой 5 2021

брой 5 2021
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Списание Геополитика бр.4 2021

България

Е.Иванов, Затвореният кръг на българската геополитика

В.Господинова, Пространствени ефекти от Кохезионната политика на ЕС в България

Балканите

Д.Петрунов, Гръцко-турската конфронтация и новите моменти в стратегията на Атина

Европа

С.Григоров, Екзистенциалните предизвикателства пред европейския проект

Светът

С.Хайтов, От хаотично към "управляемо” противопоставяне": американско-руските отношения след срещата между Байдън и Путин

Д.Стаменов, Израел и "палестинският въпрос" в контекста на новата близкоизточна политика на САЩ

А.Хаджиев, Мястото на Афганистан в централноазиатската геополитика на Анкара

С.Каменаров, Геополитическите аспекти на кризата в Сахел и Централна Африка

Фокус: "Глобалната Британия"

И.Куса, Втората Атлантическа харта: британско-американските отношения и новият глобален дневен ред

К.Трифонов, "Глобална" или "Регионална" Британия"?

А.Ермаков, Make Britain Great Again: новата външнополитическа и отбранителна стратегия на Лондон

Геостратегия

Н.Стефанов, „Асоциираното трио” Кишинеу-Киев-Тбилиси в контекста на усилията за формиране на нови миниалианси в Източна Европа

Б.Димитров, Космическите амбиции на САЩ и техните ядрени измерения

Геоикономика

П.Георгиев, В търсене на алтернативи на Суецкия канал

История & Геополитика

А.Фененко, Геополитиката на Германския въпрос

Млади гласове

Н.Кисьов, Руската геополитика: между Запада и Изтока

Идеи

М.Колесникова, Спорт и геополитика

Книги

М.Стоянова, Израел във фокуса на месианските религиозни течения

Интервю

Професор Кристиан Каунерт за мястото на Интернет в стратегията на съвременните терористични движения