13
Вт, Апр
8 New Articles

Списание Геополитика

Grid List

Едно от най-интересните и заслужаващо внимаие изказвания на първия Международен железопътен конгрес, организиран на 18-19 март 2019 съвместно от Австрийските федерални железници (ÖBB) и Руските железници (РЖД), беше направено от д-р Щефан Буске, собственик на юридическата фирма Buske Law, който посочи, че Световната банка оценява на 50 трилиона щатски долара недостига на инвестиции във всички видове инфраструктура, свързана с железницата, до 2040.

В последно време държавите от Централна Европа и, в частност, тези от т.нар. Вишеградска група (Чехия, Словакия, Полша и Унгария) демонстрират прогресивно нарастващ стремеж за укрепване на отношенията си с Китай.

Пандемията от Covid-19 беше най-значимото международно събитие през 2020. За първи път светът се сблъска с медицински проблем, наложил дълбоки промени в ежедневния живот на хората в глобален мащаб и повлиял много сериозно върху отношенията между отделните играчи на международната сцена.

Томас Гремингер е швейцарски дипломат от кариерата. Роден е през 1961 в Люцерн. Има докторска степен от Цюрихския университет и е полковник от резерва. Професионалната му кариера във Външното министерство на страната започва през 1990, като дълго време ръководи един от най-важните му отдели, отговарящ за проблемите с човешките права и миграцията. По-късно e назначен за зам. генерален директор на изключително влиятелната Швейцарска агенция за сътрудничество и развитие. От 2010 до 2015 е постоянен представител на страната си в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), а от 2017 до 2020 беше генерален секретар на ОССЕ. Д-р Гремингер, който говори пет езика, е автор на многобройни публикации по военна история и признат експерт в сферата на конфликтното урегулиране, опазването на мира, развитието и човешките права.

Както е известно, Венеция се споменава за първи път като територия, контролирана от Ромейската империя (Византия започват да я наричат германските историци от средата на ХVІ век за да я "разграничат" от единствената, според тях, "истинска" Римска империя, в лицето на т.нар. Свещена Римска империя).

Наред с продължаващата коронавирусна криза, в съвременния свят се развиват няколко процеса, пораждащи сериозна тревога.

Други статии и материали

Grid List

Резюме: Статията разглежда ограниченията върху преходния период, които засягат последващата легитимност на конституционното развитие и позицията на партиите спрямо настоящата конституция. 

Резюме: Статията разглежда поетапно и систематизирано хронологията и дейността на политическите партии в България, за периода от 1989 до наши дни. Многобройните политически партии, появили се след тази година, станаха основен символ на зараждащата се демокрация в България.

Резюме

Целта на настоящата статия е да анализира правата на човека като универсална ценност в исторически и правен аспект, както и да направи обзор на състоянието на системата за защита правата на човека в рамките на Организацията на Обединените Нации (ООН)

Ключови думи: права на човека, ООН, Върховни комисари на ООН, Съвет за сигурност, Общо събрание, Икономически и социален съвет

С този интригуващ въпрос често се обръщаше към отрудената си и посърнала  от домашни грижи майка мой познат,  жител на  провинциално градче, редовен посетител на гаровия ресторант, който беше и място, където преди 30-40 години всяка вечер заседаваше  местният „ парламент“.

Съществуването на модерна демократична държава е невъзможно без периодични свободни избори, без внимателно разработени изборни процедури. В същото време една от най-важните тенденции в развитието на избирателното законодателство е търсенето на избирателни системи, които осигуряват най-пълно отчитане на волята на гражданите и представителството на интересите в държавните органи, адекватни на това волеизявление.

Ръководителите на дипломатически мисии в Брюксел разменят помежду си известната фраза „Европа е икономически гигант и политическо джудже“, защото Съюзът се изявява в икономическата област за сметка на слабото си въздействие на политическата сцена.