06
Пон, Дек
9 Нови статии

Съдържание брой 3 2015г

брой 3 2015
Typography

Съдържание бр.3 2015 сп. Геополитика

България

С.Ташев, Българското гражданство като инструмент за реализиране стратегическите цели на страната ни по отношение на диаспората

Й.Мирчев, Новата европейска железопътна политика и предизвикателствата пред българските железници

В.Симеонова, Европеизацията и пространственото планиране в контекста на Балканите: предизвикателствата пред България

Балканите

С.Каменаров, Пукнатини в проекта за Велика Албания

С.Хайтов, Самостоятелен геополитически играч ли е Анкара

Светът

А. Дьо Беноа, 2015: повратната точка?

Ю.Баранчик, А.Заполских, Европейският съюз: несъстоялата се империя

Б.Димитров, Призраците на студената война: новата военна доктрина на Германия

П.Григоров, (Не)възможната китайска Евразия

А.Евстатиев, Боко Харам и стратегията на хаоса

П.Георгиев, Събитията в Йемен в контекста на трансформацията на Големия Близък Изток

В.Шишков, Перспективите за формиране на неоимперски центрове в арабско-мюсюлманския свят

Геостратегия

Дж.Греви, Новата стратегия за сигурност на САЩ и нейните европейски проекции

Геоикономика

Н.Стефанов, Проектът ТТIP и маргинализацията на Европа

В.Катранджиев, Международната валутно-финансова система в радара на геополитиката

Н.Катасонов, Глобалният дълг: двете части на айсберга

П.Димитров, Шейхове, шисти и фючърси: разместването на пластовете в световната нефтена търговия

История и геополитика

Н.Данфорт, Възможният Близък Изток

Особен поглед

Х.Генчев, София: Pistis Sophia

Книги

О.Радер, По пътя към Империята: кризата на европейския проект

Интервю

Професор Джеймс Роджърс за "руската политика" на САЩ

 

{backbutton}