22
Съб, Юни
7 Нови статии

Биологичната война и нейните оръжия

брой 5 2020
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Синтетичната биология обхваща редица инженерни стратегии с приложно значение като протеинов дизайн, геномен дизайн и конструкция, синтез на природен или синтетичен продукт, ваксини и дори създаване на стандартизирани части за изграждане на вериги в клетки.

Конкретните резултати от изследванията доказаха възможността успешно да се пресъздават опасни вируси от нулата, да се правят вредните бактерии по-смъртоносни, да се модифицират обикновените микроби така, че да изхвърлят смъртоносни токсини след като влязат в тялото и т.н. Поради намалените разходи и напредъка в технологиите, изследвания, които преди отнемаха години, днес могат да бъдат завършени за месеци или дори по-бързо. Все по-често обаче се чуват предупреждения, че крайните резултати от манипулирането на живи организми невинаги могат да се предвидят и контролират.

Напълно естествено е да се зададе въпросът, защо трябва по инженерен път да се създават нови или да се „съживяват” изчезнали вируси и болести? Според синтетичните биолози, колкото повече знаем за конкретна болест и как тя работи, толкова повече можем да разширим набора си от инструменти относно това, как следва да реагираме, и да разработим диагностика, ваксини или медикаменти за лечението и. Променяйки генетичния състав на причинителите на болести, учените успяват да разберат механизма на действие на ключови гени и да използват знанията за създаване на ефективни ваксини и терапевтични средства за преодоляване на заболяването.

В развитието си днес синтетичната биология върви към опити за създаване на изкуствени организми. Главният изследовател на проекта за човешкия геном Джон Крейг Вентър се опитва да създаде нов тип бактерия, чрез произведена в лаборатория ДНК. За да определят, колко и кои гени са от съществено значение за живота, изследователите започнаха систематично да премахват част от тях. Така те установиха, че от 480-те  гени, кодиращи протеини, такива са само между 265 и 350. Следващата стъпка е изкуственото сглобяване на тези 300+ гена, за да се създаде синтетична клетка.[1]

Но, както вече се е случвало в човешката история, „пътищата към Ада често са постлани с добри намерения”. Бързите научни разработки и възможните злоупотреби с научните постижения на синтетичната биология започват да пораждат проблеми за цялото човечество. През последните десетилетия синтетичната биология навлезе в доста опасна територия. В стремежа си да овладее машината на живота тя повиши риска от недостъпни за човешкото съзнание опасности. Такава опасност е създаването на различни видове оръжия на биологична основа от ново поколения. Притежаването на подобни оръжия поражда изкушение за използването им, т.е. генерира заплаха от биологична война.

Билогичната война

Биологичната война е акт на използване на биологични агенти като оръжие за реализация на лични, корпоративни или правителствени стратегии и цели. От това определение следва, че обектите за нападение при биовойната варират от инициатива срещу държава или групировка, до действия срещу конкретна личност. При биовойната потенциален обект на атаки е и съвременният агробизнес, което може сериозно да навреди на икономиката и на доверието на потребителите. В този аспект разрушителната дейност се определя като агробиовойна.

При целенасочено злонамерено използване биологичните агенти попадат в категорията биологични оръжия. Биологичните оръжия могат да бъдат вируси, бактерии, токсини или други вредни агенти, причиняващи заболяване или смърт при хора, животни или растения. При биологичната война атаката се извършва посредством целенасочено използване на биологичните оръжия, освобождавайки ги във въздуха, при човешки контакт, заразяване на животни за пренасяне на болести или заразяване на храна и вода.

Агентите на биологичната война се срещат в природата, но могат да бъдат изкуствено генетично модифицирани, за да се увеличи степента им на поражение. Напоследък в стотици военни биолаборатории зачестяват опитите с такава цел. Изкуствената мутация цели да ги направи устойчиви на действащите лекарства или да увеличи способността им за разпространяване в околната среда. Секретността, с която се реализират програмите за изпитание на биологични оръжия, както и относително по-евтиното им производство, ги прави лесни за прикриване. Технолозите предупреждават за потенциалната опасност, тъй като при биовойната контролът върху въздействието на използваните оръжия, по правило, или е невъзможен, или много трудно контролируем, което често води до непредвидими в началото последствия.

Въпреки многото исторически спекулации за употребата на биологично оръжие още в Древността и през Средновековието, единствената потвърдена употреба на такова оръжие е нападението на Япония срещу Манджурия през 30-те години на ХХ век. Днес не може с точност да се каже, точно колко страни притежават биологично оръжие или работят по програми за създаване на такова. Приема се, че над 100 държави имат капацитет за производство на биологично оръжие, а 20 разработват програми за водене на такава война. Трудно е да се разкрие истинската цел на проектите, понеже повечето от тях имат двойно приложение – за отбрана или за нападение.

Установено е, че някои биологични оръжия са по-достъпни, други по-лесно се разпространяват, а трети са най-смъртоносни. Официалния сайт на Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) дава класификация за степента на поражение на  биологичните агенти. Тази класификация се основава на вероятността агентът да бъде използван и на риска, причинен от него.[2]

Много често съвременните технологии позволяват двойна употреба и в зависимост от намерението могат да се прилагат както за граждански, така и за военни проекти. През февруари 1958 президентът на САЩ Дуайт Айзенхауер създава към Департамента по отбраната Агенция за напреднали научноизследователски проекти (DARPA). В сътрудничество с академични, индустриални и правителствени партньори, DARPA формулира, провежда изследвания и реализира проекти за разширяване границите на технологиите и науката, често извън непосредствените военни нужди на САЩ.

Някои изследователи одобряват провеждането на експерименти за създаване на по-смъртоносни версии от съществуващите в природата. Тази дейност е известна като „Изследвания за спечелване на функции“ (Gain-of-function research) и от нея се очаква лабораторно изготвените щамове да помогнат в дейността по развитие и проследяване на заразяването. Не всички споделят подобна постановка, преценявайси, че рисковете в тази насока са твърде големи. Колкото и добре да са защитени лабораториите не може да се даде пълна гаранция, че няма да се получи неконтролирано изпускане на изкуствено създадения силно смъртоносен вирус и разпространението му да се превърне в създадена от човека пандемия. 

Доклад от 2014 посочва, че за период от пет години са се случили  над 100 произшествия или злополуки в над 600 биолаборатории във Великобритания. Информацията по тази тематика е класифицирана, но се съобщава че между 1915 и 2015, в 23 американски щата се работи по програми за модификация на вируси. През 2001 имаше и ограничени терористични актове при които бяха убити няколко души. По пощенската система на САЩ в писма бяха разпратени прахови спори на антракс.[3]

Поради потенциалните рискове, през 2014, американското правителство обяви мораториум върху финансирането на всички нови проучвания за повишаване на функциите, включващи грип, коронавирусите SARS (Тежък остър респираторен синдром) и MERS (Респираторен синдром в Близкия Изток). Както съобщиха „Ню Йорк Таймс”, „Уошингтън Поуст” и други медии, мораториумът беше отменен през декември 2017. Изследванията за повишаване функцията на тези заболявания вече могат да продължат, при спазване на нов набор от структури. Решението, дали конкретните проучвания могат да продължат, се дава от специализиран правителствен комитет. Новите правила се прилагат и за изследвания на болести, които не са обхванати от мораториума. Това означава, че ако някой иска да създаде по-преносим щам на вируса Ебола например, ще трябва да получи одобрение от правителството.[4]

Съвременните технологии за „редактиране” на гени правят разпространението на биологичните оръжия на „бойното поле” трудно контролируемо. Такава технология е CRISPR - „Струпвани редовно преплитащи се къси палиндромни[5] повторения”. За нейно начало може да се приемат публикуваните през 1987 резултати от изследванията на японския учен Йошизуми Ишино от Университета в Осака.

Тази технология с основание безпокои експертите. CRISPR е семейство от ДНК последователности, открити в геномите на прокариотни организми, като бактерии и археи.[6] Последователностите са получени от ДНК фрагменти на бактериофаги, които преди това са заразили прокариота. Те се използват за откриване и унищожаване на ДНК от подобни бактериофаги по време на последващи инфекции. Следователно, тези последователности играят ключова роля в антивирусната (т.е. антифага) защитна система от прокариоти.[7]

Биологичната заплаха

Технологията CRISPR става все по-евтина и, следователно, по-достъпна. Тя позволява редактиране на геноми, като по този начин се модифицират последователностите на ДНК и се променя функцията на гените. Бързата и ефикасна промяна в ДНК на патогени позволява да се създадат изкуствени биологични системи с потенциал да причинят синтетично модифицирани заболявания и зарази от световен мащаб. С добронамерени цели това е инструмент с потенциал да коригира генетичните дефекти и да лекува болести, но попаднала в „лоши” ръце тя позволява да се създадат биологични оръжия способни да нанесат катастрофални щети. [8],[9]

В своя доклад от февруари 2016 „Оценка на американската разузнавателна общност на заплахата в целия свят” директорът на Националното разузнаване Джеймс Клапър представи функциите за редактиране на гени в списъка с оръжия за масово унищожение и разпространение. Той посочва, че: „Като се има предвид широкото разпространение, ниските разходи и ускореният темп на развитие на тази технология с двойна употреба, нейната преднамерена или неволна злоупотреба може да доведе до далечни последици за икономическата и националната сигурност…….Напредъкът в редактирането на генома през 2015 принуди групи от висококвалифицирани американски и европейски биолози да поставят под въпрос нерегламентираното редактиране на човешката зародишна линия (клетки, които са от значение за репродукцията), което може да създаде наследствени генетични промени.“ [10]

Учените в британския Център за изследване на разоръжаването към Университета в Брадфорд публикуваха статия в уебсайта на Националните институти към Националния здравен център за биотехнологии, в която заявяват, че създаването на силно заразни вируси прави света уязвим за „враждебна злоупотреба с науките за живота“. Според тях, най лошият сценарии е масовата милитаризация на тези науки.

Американски учени също предупреждават правителството, че смъртоносните вируси могат да бъдат използвани като оръжие. Те посочват как синтетичната биология, която дава на изследователите прецизни инструменти за манипулиране на живите организми, засилва и разширява възможностите за създаване на биологични оръжия. Старшият сътрудник в Центъра за синтетична биология на Масачузетския технологичен институт (MIT) Питър Кар отбелязва, че „с увеличаването на силата на технологията това води до обща необходимост да се проучи откъде могат да дойдат вреди“.[11]

През 2017, в свидетелски показания пред Сенатския комитет за разузнаване предишният директор на националното разузнаване Дан Коутс отправи предупреждение в друга насока. Според него „Киберзаплахите представляват все по-голям риск за общественото здраве, безопасност и просперитет, тъй като кибертехнологиите са интегрирани с критичната инфраструктура в ключови сектори“. В критичните структури Дан Коутс включва и разработките в областта на синтетичната биология. Мнозина американски експерти също потвърдиха тези заплахи и предупредиха, че пресечната точка на кибершпионажа и синтетичната биология създава безпрецедентен риск. [12]

Доклад на американското правителство от 2019 предупреждава, че бързият напредък в способността да се произвеждат опасни вируси от нулата, да се правят по-смъртоносни бактерии и да се модифицират обикновените микроби прави човечеството уязвимо за биологични атаки. Председателят на комисията по докладите и професор по микробиология и имунология в Мичиганския университет Майкъл Империале заяви, че при прегледа на материалите е използвана само некласифицирана информация и затова не може да се посочат групите, които могат да работят по нови биологични оръжия. В доклада учените описват как синтетичната биология, която дава на изследователите прецизни инструменти за манипулиране на живите организми, „засилва и разширява” възможностите за създаване на биологични оръжия. Според Империале, днес вече съществува технология за да бъде открит и синтезиран генетичният код на почти всеки вирус на бозайници.[13]

Биологичната война използва различни видове биооръжие. По-долу ще се спра на някои от тях.

Ентомологичната война

Ентомологичната война е вид биологична война, в която за оръжие се използват различни видове кръвосмучещи насекоми – мухи, кърлежи, комари, бълхи, както и определен вид прилепи. Насекомите могат да въздействат върху линиите за снабдяване чрез увреждане на земеделската продукция, или директно да нанасят вреда на противниковите войници и цивилното население. Съществуват множество програми за приложение на ентомологичната война срещу военни и цивилни обекти, но за част от тях все още има ограничения от технологичен или приложен аспект.

Засега Япония е единствената държава, която на практика е приложила ентомологичната война срещу друга държава. Това става срещу Китай, по време на Втората световна война, когато японските звена за биологична война изхвърлят върху китайските градове заразени от чума и холера бълхи и мухи. В резултат на тази операция умират около 440 000 души. През 1945 японската армия разработва и планове за разпространение на чума в Сан Диего (САЩ), но не успява да ги реализира.[14]

През този период и след това, в бившия Съветски съюз, САЩ, Германия и Канада, са проведени множество изследвания относно възможностите на ентомологичната война.  Съгласно Конвенцията за биологични и токсични оръжия от 1972, използването на насекоми като причинители на вреди на противника се счита за противоречащо на международното право. Независимо от тези международни ограничителни стандарти обаче, изследванията и опитите с подобни биологични оръжия продължават и днес.

Американската армия започва да изследва потенциала на ентомологичната война по време на студената война. През петдесетте и шестдесетте години на ХХ век Пентагонът провежда поредица операции, симулиращи приложение на ентомологично нападение над противника. В доклад от 1967, озаглавен „Членестоноги с медицинско значение в Азия и европейската част на СССР“ се изброяват всички местни насекоми, тяхното разпространение и болестите, които носят. В документа са посочени и живеещи в канализациите хапещи мухи. [15]

В доклад на американската армия от 1981 се говори за редица експерименти с различни насекоми, като част от програмите за биологични оръжия. Те са известни с кодовите имена „Силен сърбеж” (Operation Big Itch), „Падащ удар” (Operation Drop Kick), „Голямо бръмчене” (Operation Big Buzz) и „Майски ден” (Operation May Day). Части от доклада не са разсекретени, което не дава гаранции че изследванията са прекратени.

Операция „Голям сърбеж“ е полево изпитание на американската армия за провеждане на ентомологична война. От септември 1954 са проведени серия от тестове в опитния полигон Дъгуей в Юта (DPG). Целта е определяне на моделите на покритие и жизнеспособността на тропическата бълха (Xenopsylla cheopis) и използването и като приносител на болести. Опитните бълхи не са били заразени от някакъв биологичен агент и са пуснати от въздуха от два вида боеприпаси - бомбите Е14 и Е23. Тези бомби могат да бъдат обединени съответно в касетъчната бомба Е86 и бомбата Е77. Когато бомбите достигнат 300 метра, клетъчните елементи падат с парашут и разпространяват биологичния агент. E14 е проектирана да побира 100 000 бълхи, а E23 - 200 000 бълхи. Голям брой от предварителните тестове с E23 са били неуспешни, като в някои от случаите бълхите са проникнали в самолета и са атакували екипажа.

Навремето „Голям сърбеж“ е оценена като успешна операция. Тестовете са показали, че бълхите не само могат да преживеят падането от самолет, но и доста бързо се приспособяват към терените, където се пускат. Биооръжието се оказва способно да покрие целеви район с размер на батальон и да прекъсне операциите в продължение на един ден. Ограничението от един ден се дължи на факта, че бълхите са били активни само за около 24 часа.[16]

„Операция Падащ удар. През 1956 в района на Авон парк (Флорида) и в няколко цветнокожи общности от самолет са пуснати 600 000 незаразени комари. Установява се, че в рамките на един ден комарите покриват разстояние между една и две мили и ухапват много хора. В резултат на това десетки чернокожи са се разболели, а осем души са загинали. Две години по-късно (1958) на същото място се провеждат нови опити, които показват, че комарите могат да бъдат разпръснати от хеликоптери и бързо да се разпространят повече от километър във всяка посока, прониквайки във всякякъв вид сгради.[17]

Операция „Голямо бръмчене”. През май 1955, в американския щат Джорджия, е проведено полево изпитване за да се определи възможността за производство, съхраняване, товарене в боеприпаси и разпръскване от самолети на комари Aedes aegypti  , носещи жълта треска. За тази цел са произведени 1 милион незаразени комари. Една трета от тях са поставени в боеприпаси, хвърлени от самолети в бомби Е14 от височина 300 фута и оставени да се разпръснат от въздушните течения. Останалите комари са използвани при тестовете за зареждане и съхранение на боеприпаси. Целта е да се определи, дали комарите ще преживеят дисперсията си и ще търсят храна на земята. Оказва се, че те оцеляват под водата и активно търсят човешка кръв.[18]

Операция „Майски ден”. Aedes Aegypti (известен като комар, причиняващ жълта треска) се използва широко във военните операции на САЩ. От април до ноември 1956, в Савана (Джорджия), американските въоръжени сили провеждат операция под кодово име Операция „Майски ден”. Родът Aedes носи патогени, причиняващи жълта треска, денга, треска Зика и енцефалит. Жизненият цикъл може да бъде кратък - до 10 дни, или при хладно време - до няколко месеца.[19] В градски район се извършват тестове за разпространение на този вид комари. Целта е приложение на метода при биологична война.[20]

Операция „Белуедър ІІ”. През 1961 „Бостън Глоуб” публикува статия, озаглавена „Bug Bomb”, в която се твърди, че американските военни са създали ентомологично военно съоръжение, проектирано да произвежда всеки месец 100 милиона комари Aedes aegypti заразени с жълта треска и да тества капацитета на ухапване, пускайки незаразени комари от този вид над градовете в САЩ. Твърдението на вестника се потвърждава от изготвен по същото време технически доклад на Black Vault за проект Bellwether II. В него се посочва, че Командването за химическото изследване и развитие на армията на САЩ, клон за биологични оръжия (US Army Chemical Research and Development Command, Biological Weapons Branch), е натоварено със задачата да осигури на Департамента по отбраната адекватно оръжие за химическо, биологично, радиационно и ядрено оръжие (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Weapon - CBRN). По време на полеви опити в опитния полигон Дъгуей (DPG) оперативният състав е тестван на открито за да се изследва активността на ухапване от женски комари Aedes aegypti. Целта е да се проследи поведението на незаразени, гладуващи, женски комари при тяхното освобождаване, като се вземат проби от резултатите на ухапванията на хората в открит терен и в застроени зони.[21] По късно (1981), в доклад на американската армия, се прави сравнителна оценка за ефективността относно жертвите и разходите при прилагане на два сценария на Bellwether II  - 16 едновременни атаки от комари Aedes aegypti, заразени с жълта треска, и аерозолна атака с Туларемия върху цял град.[22],[23]

Операция „Бяло наметало”. В доклад от 1977 на Департамента по отбраната, озаглавен „Дейности на американската армия в САЩ, Програми за биологична война” (US Army Activities in the US, Biological Warfare Programs) се посочва, че за периода 1954-1973 във Форт Детрик (Мериленд) армията е провела медицинска изследователска програма за биозащита под кодово название „Операция Бяло наметало” (Weisskittel). В хода на операцията върху доброволци са проведени експерименти с бактерии и вируси. По това време САЩ водят война с Виетнам и одобрените като годни за военна служба последователи на църквата на Адвентистите от Седмия ден, които нямат разрешение за носене на оръжие и отказват военна служба, биват вербувани като доброволци за участие в експериментите.

Около 3000 такива доброволци са заразени с вируси и бактерии-агенти за атака с биологични оръжия, като Ку-треска, жълта треска, треска на Рифт Вали, хепатит А, чума (Yersinia pestis), туларемия, „лайшманиоза” (причинена от т.нар. пясъчна муха) и други заразни заболявания. След заразяването, доброволците се лекуват за да се тества ефективността на антибиотиците и ваксините, които им се прилагат. Експериментите се провеждат в полевия център Форт Детрик.

Съобщава се, че по време на опитите няма смъртни случаи, които биха могли да се дължат на експериментите. Въпреки това, в американската армия са останали само 1000 от участниците в експериментите. Някои от тях се оплакват от дългосрочни последици и поне един съобщава за сериозни здравословни проблеми, в резултат от експериментите. [24]

На 28 септември 1994 Службата на правителствена отчетност публикува доклад за тестване на опасни вещества от Департамента по отбраната и други органи по сигурността върху стотици хиляди участници в периода 1940-1974, сред които е и операция „Whitecoat”.[25]

Въпреки официалното прекратяване на американската програма за биооръжие, през 1982, Институтът по инфекциозни болести на армията на САЩ (USAMRIID) извършва експеримент, за да установи, дали пясъчните мухи и комарите могат да бъдат носители на вируса на рифт вали, денга, чикунгуня и източния енцефалит по конете. Американската армия изследва тези вируси като потенциал за превръщането им в биооръжия.[26]

От 2016 насам Пентагонът реализира нов изследователски проект „Насекоми съюзници” (Insect Allies), финансиран от DARPA. Официалната версия за целта на проекта е да се повиши устойчивостта на  земеделските култури от определен патоген, чрез генетично модифициран вирус, доставен от създадените „приятелски” насекоми.

Подобна насочена терапия може да се използва за един вегетационен период и да предпази земеделската култура от болести, измръзване и дори от вражески действия. Проектът включва използване на техника в молекулярната биология за генно редактиране, с цел заразяване на насекоми с модифицирани вируси. Тази техника е известна като Редовно групирани кратки палиндромни повторения/свързани с протеин 9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/associated protein 9 - CRISPR/Cas9). Това е революционна технология - по-лесна, по-евтина и по-ефективна от предишните стратегии за модифициране на ДНК. [27]

Проектът „Насекоми съюзници” породи много съмнения, относно истинската цел която преследва DARPA. Не е ясно, как могат да бъдат контролирани летателните пътища на „приятелските” насекоми така, че да се гарантира заразяването с генетично модифицирани вируси само на определени цели. Но, ако има средства да се предават генномодифицирани вируси за полезни мутации на културите, ще е възможно и обратното - използване на насекоми за доставяне на вируси за редактиране на гени, които унищожават културите, съсипват реколтите и влияят неблагоприятно на по-широката екосистема.[28]

Подобни опасения накараха през ноември 2018 германски и френски учени да изразят опасения относно ефикасността на програмата. Те са убедени, че резултатите от изследванията могат лесно да бъдат използвани като биологично оръжие, а самият проект да бъде възприет като такъв от международната общност и в нарушение на Конвенцията за биологичните оръжия. В този аспект те поставиха множество въпроси и изразиха сериозни опасения относно ефикасността на проекта. Според тях „Насекоми съюзници” е насочен към създаване и предоставяне на „нов клас биологично оръжие“.

Ричард Гай Рийвс и ръководената от него група учени от Института за еволюционна биология „Макс Планк” в Германия предупредиха, че програмата на DARPA която използва насекомите като средство за хоризонтална природна генетична промяна на агенти (Horizontal Environmental Genetic Alteration Agents - HEGAA) цели разработването на средство за нападателни цели.[29] Това се споделя и от Силя Вонеки, специалистка по международно право от Университета на Фрайбург (Германия), според която: "да се използват насекоми като вектор за разпространение на болести е класическо биологично оръжие.”

DARPA не отрича, че проектът ”Насекоми съюзници” може да бъде използван и за разработване на биологични агенти за враждебни цели и техните средства за доставка. Поне четири американски колежа (Институтът Бойс Томпсън, Университетът в Пен, Университетът в Охайо и Тексаският университет в Остин) са получили финансиране по програмата „Насекоми съюзници”. Според ръководителя на проекта Блейк Бекстин, вече е реализиран първият и етап – тестване, дали листна въшка може да зарази стрък царевица с проектиран вирус, предизвикващ флуоресценция. Царевицата е започнала да свети.[30]

Друг проект, финансиран от DARPA, включва освобождаване на генетично модифицирани комари в района на Флорида Кийс (Florida Keys) за предаване на стерилизиращ генетичен вирус на другите комари, пренасящи маларии. Резултатите от подобни изследвания дават възможност за целенасочено или умишлено разпръскване на различни биологични агенти и генетични вируси.[31]

В продължение на години кърлежите също са обект на изследване като възможен приносител на болести при ентомологична война. През 1952 американският учен Уили Бургдорфер публикува документ, доказващ умишлено заразяване с кърлежи. Пренасяна от кърлежи необичайна болест около Лонг Айлънд Саунд е регистрирана през 1968 и включва три заболявания: лаймски артрит, треска в Роки Маунтийн и бабезиоза.

През 1982 на Уили Бургдорфер се приписва откриването на причината за лаймската болест, но той вероятно е заразил кърлежите 30 години по-рано. Докладът му относно причината за лаймската болест може да е свързан със значителен пропуск, затруднил диагностицирането или лечението. Тогава общественият фокус се поставя само върху една от трите болести и това вероятно е причина бедствието да се разпростре. През 2013, Бургдорфер признава, че лаймската болест идва от програма за биологично оръжие на Плъм Айланд. Когато режисьорът Тим Грей го пита пред камерата дали патогенът, който той е определил през 1982, като причина за лаймската болест е същият, подобен или генерационна мутация на този, за който е писал още през 1952, Бургдорфер отговаря утвърдителното.

През юли 1975 в Лайм и Олд Лайм (Кънектикът), северно от Плъм Айланд, се появява ново и много рядко заболяване, наречено на мястото на появата му – лаймска болест. На това място правителството на САЩ е оборудвало военна лаборатория за изследване и създаване на биооръжия. В нея са назначени германски учени, занимаващи се с тази проблематика още през 40-те години, т.е. по време на войната. Сред тях е ръководителят на нацистката програма за биовойни, работил под личното наблюдение на Хайнрих Химлер. В документите на лабораторията са отразени експерименти на открито със заразени кърлежи, провеждани през 50-те години на миналия век. По онова време САЩ използват ентомологични оръжия в Северна Корея.

До 90-те години в източния край на Лонг Айлънд е регистрирана най-голямата концентрация на лаймска болест. Центърът на тази територия е именно Плъм Айланд, където се провеждат експерименти с кърлеж Lone Star, който не е характерен за района, но се появява в Ню Йорк и Кънектикът, заразявайки с лаймска болест доста хора, някои от които умират.

През 2004 Майкъл Кристофър Карол публикува книгата „Лаборатория 257: Тревожната история на правителствената лаборатория за тайни зародиши”. В нея, той разглежда дейността на армейската лаборатория на Плъм Айланд, която изследва способи за унищожаване на съветските селскостопански животни. Лабораторията често се е занимавала с изучаването на бактерии и вируси, които могат да се предават от животни на хора. Карол изтъква трудно опровержими доказателства за връзката между дейността на лабораторията на острова и появите на лаймска болест, вирус на Западен Нил и патешки ентерит – все заболявания, причинявани от микроби, които не са характерни за региона. Авторът предупреждава, че е възможно освобождаването на патогени в най-гъсто населената територия на страната.[32]

През май 2019 Крис Нюби публикува книгата „Ухапан: Тайната история на лаймската болест и биологичните оръжия”. Тя информира доста подробно за някои моменти около появата и разбирането, какво представлява и откъде идва лаймската болест. Нюби стига до заключението на Майкъл Карол, че най-вероятният източник на заразените кърлежи е Плъм Айланд. В книгата си той разкрива, че американските военни са провели хиляди експерименти в продължение на години с цел изследване възможностите заразени кърлежи да се използват като ентомологично оръжие. Твърде вероятно е заразените агенти да са били изпуснати в околната среда, затова авторът настоява правителството да разсекрети материалите от лабораторията в Плъм Айлънд.[33]

И Карол и Нюби отбелязват следните съществени моменти: На по-малко от две мили от източния край на Лонг Айлънд се намира Плъм Айланд, където правителството на САЩ провежда изследвания с биологични оръжия, включително и ентомологични. Провеждат се изследвания по заразяване на насекоми, които могат да бъдат разпръснати от самолети върху чужди територии и население. Такова насекомо е еленовият кърлеж, изследван като възможно биологично оръжие още от нацистите. До Плъм Айланд плуват елени, освен това той е точно по средата на миграционния маршрут през Атлантическия океан за много видове птици. Кърлежите нападат масово малките на птиците. Дори при строги охранителни мерки, на острова винаги е възможно изпускането на заразени насекоми и заразяването на животни и птици.[34]

Туларемията, известна още като заешка треска, е класифицирана като агент за биовойна и е била разработвана в миналото от САЩ, като биооръжие. F. Tularensis е силно заразна бактерия и има потенциал да бъде използвана чрез аерозолни атаки. Изследванията на Пентагона върху туларемията продължават, също както и върху възможните вектори на бактерии, като кърлежи и гризачи, причиняващи болестта. DTRA работи по редица проекти за Туларемия, заедно с други особено опасни патогени в Грузия. В рамките на проекта на DTRA „Епидемиология и екология на Туларемия в Грузия“, между 2013 и 2016, от едрия рогат добитък и от други животни в Центъра „Лугар“ са събрани и изследвани няколко десетки хиляди кърлежи. [35]

Още през 2018 Пентагонът демонстрира засилен интерес към възможността прилепите да бъдат използвани като биологично оръжие. Департаментът по отбраната преценява, че те са подходящи като приносители на коронавируси и други смъртоносни заболявания. Опасенията на американските военни идват и от предположението, че Русия също проявява интерес към подобни изследвания. Тези твърдения не бяха нещо ново и в продължение на три десетилетия се използваха като повод за ответни мерки. В тази връзка, обикновено се цитират изследванията на руснаците по вируса Марбург, само че те не включват прилепите. [36]

Пентагонът традиционно квалифицира проектите си с военно значение като отбранителни. Това важи и за програмите за използване на прилепите като биооръжие. През последните години американските военни са изразходвали милиони долари по финансиране на изследвания относно възможността прилепите да бъдат използвани в биологичната война срещу противника. Прилепите се изследват като приносители на смъртоносни вируси (в това число и коронавируси) и как вирусите могат да се предават от тях на хората. Специалистите често отправят обвинения към тези и други програми на Пентагона и DARPA, посочвайки че изследванията се провеждат с цел нападение, а не отбрана.

През 2018 например, DARPA изразходва 10 милиона долара, опитвайки се разкрие причините за пренасянето на вируси от прилепи. Друг проект на DARPA и Националния институт по здравеопазване (National Institutes of Health - NIH) финансира изследователите Дик Боуен и Тони Шунтц от Колежа по ветеринарна медицина и биомедицински науки на държавния университет в Колорадо, които активно работят с коронавируса на MERS при прилепи и камили, за да разберат ролята им като приносители в предаването на болести на хората. При други изследвания пък бяха открити нови щамове на коронавируси, пренасяни от прилепи  в Китай и в страни, граничещи с тази държава. Департаментът по отбраната финансира изследвания на Ребека Кадинг за вземане на вирусни проби от прилепи в Африка, за да се проучи изграждането на защитни реакции на инфекциозни болести по целия свят.[37]

Голяма част от последните проекти на DARPA са свързани с програмата „Предотвратяването на възникващи патогенни заплахи” (PREEMPT), която беше официално обявена през април 2018. PREEMPT се фокусира специално върху животинските преносители на болести, конкретно прилепите, и се представя като проучвания за „спечелване на функции“. Създавайки супер-вируси, които са по-патогенни и лесно преносими, учените се надяват да изяснят начина по който тези вируси ще се развият и как генетичните промени ще влияят при взаимодействието на вируса с неговия приемник. Дори  DARPA, като инициатор на проектите, признава за потенциалната заплаха, свързана с естеството на изследванията.[38]

Както вече споменах, програмата PREEMPT и интересът на Пентагона към прилепите, като биологично оръжие бяха обявени през 2018, но година по-рано стартира друго изследване - „Избухване на зоонотични болести в Западна Азия“, което включваше и т.нар. „Център Лугар” в Грузия (филиал на едноименната НПО, създадената от покойния американски сенатор Ричард Лугар). Ще напомня, че местни правителствени служители, официални руски представители, както и българската разследваща журналистка Диляна Гайтанджиева[39], посочват Център Лугар като скрита лаборатория за биологично оръжие на САЩ.

Вирусите като биоръжие

Съвременната технология за редактиране на гени направи възможно изчезнали вируси да бъдат пресъздадени от починали преди много години техни жертви. В медиите са описани множество случаи, при които в лабораторни условия се създават смъртоносни вируси. [40],[41]

Ботулизъм. Редица документи доказват, че американската армия произвежда, притежава и тества аерозоли от най-смъртоносния токсин в света - ботулиновия невротоксин. През 2014 Департаментът на армията (структура на Пентагона) закупува 100 мг ботулинов токсин от фирмата Metabiologics за тестване на терен в Дъгуей (DPG). Експериментите датират от 2007, когато неизвестно количество токсин е доставено в Департамента на армията от същата компания. Според доклада за 2012 на изпитателен център в Западната пустиня, военното съоръжение извършва тестове с аерозол на ботулинов невротоксин, както и с аерозолизиран антракс, Yersinia pestis и Венецуелски вирус на енцефалит по конете (VEE).[42]

Ботулиновият невротоксин представлява голяма заплаха като биооръжие поради своята изключителна сила и лесното си производство и транспортиране. Може да бъде разпространен чрез аерозол или чрез замърсяване на вода и хранителни запаси. Ако не се лекува веднага, причинява мускулни парализи, дихателна недостатъчност и, в крайна сметка, смърт. Само грам кристален токсин, равномерно разпръснат и вдишан, може да убие повече от един милион души.

Конска шарка. Фармацевтичната компания Tonix спонсорира изследване на Университета в Албърта за пресъздаване генома на т.нар. „конска шарка”, която е фатална само за конете. Проектът приключва успешно през 2017 с минимално финансиране от 100 000 долара, като необходимият материал от ДНК е бил закупен по пощата. Независимо, че новият вирус не е опасен за хората, той е генетично свързан с вируса на смъртоносната едра шарка. Опасенията идват от това, че същите техники могат да бъдат използвани за пресъздаване на други членове на семейството на поксвирусите, като вече изчезналия вирус на едрата шарка, убил милиони само през миналия век. [43]

Антракс. Освен вирус на едра шарка през 70-те години на миналия век бившият Съветски съюз е произвел в големи количества и много други причинители на болести, в рамките на програмата си за биологично оръжие, включително и оръжейна програма за антракс. През 1979 случайно освобождаване на малко количество антракс от военно изследователска лаборатория води до 70 смъртни случая в страната.

В САЩ източниците на антракс които могат да се използват като биологично оръжие са приоритет на разследване от ФБР и Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). През 2001 американският микробиолог Брюс Едуардс Айвинс от Медицинския научноизследователски институт за инфекциозни болести на САЩ във Форт Детрик (USAMRIID) беше заподозрян за извършител на атаки с антракс. Тогава от антракс почина 63-годишният фотограф на Sun Робърт Стивънс. При разследването в American Media, Inc. (AMI) са открити бактерии от антракс по клавиатурата на компютъра на Стивънс, както и в носните проходи на 73 годишния служител в пощенската зала Ернесто Бланко. Още преди да е обвинен официално в хода на разседването, Брюс Айвънс се самоуби.

ФБР идентифицира щамът, заразил Стивънс, като боен. Това отхвърля възможността атаките да са дело на терористи. Сградата на AMI е била прочистена от служители на ФБР и според тях антраксът, който е заразил Стивънс, не съвпада с естествено срещаната версия, което означава че е създаден от човек.[44] По-късно New Scientist публикува статия, че според ДНК анализа на антраксната бактерия, неин източник е военната лаборатория във Форт Детрик (Мериленд). [45]

Бубонна чума (Черната смърт). Бактерията Yersinia pestis причинява т.нар. „Черна смърт” (чумна епидемия, поразила Европа през 1346-1353) и е предизвикала няколко пандемии през различни периоди от историята. Преди няколко години изследователи от Университета в Тюбинген (Германия) и университета Макмастър (Канада) пресъздадоха бактерии на „Черната смърт” от ДНК проби, извлечени от зъбите на жертва умряла по време на чумата. Това даде възможност да се потвърди връзката на бактериите на „Черната смърт” с вируса, съществуващ и днес, който след мутация е станал по-малко смъртоносен.

Полиомиелит. През 2002 Екард Уимър и неговият екип от Държавния университет Стони Брук в Ню Йорк създадоха изкуствен вирус на полиомиелит, започвайки на практика от нулата. За да конструират вируса, изследователите са следвали рецепта взета от интернет и са използвали генни последователности от доставчик на поръчки по пощата. Новият вирус е с мощността на естествения. За да докажат, че е активен, учените го инжектират на мишки, които са проявили същите болестни симптоми както при естествения вирус – първо се парализират и след това умират. [46]

В световен мащаб полиомиелитът е пред ликвидиране, затова има планове за спиране на ваксинирането срещу болестта, когато тя напълно изчезне. Д-р Уимър обаче предупреждава, че тази политика трябва да бъде преразгледана. Опасността вирусът да бъде пресъздаден, накара някои учени да настояват ваксинацията против него да продължи. Спирането и може да доведе появата на поколение, силно податливо на полиомиелит, което ще повиши привлекателността на болестта като биооръжие. „Причината, поради която го направихме, беше да докажем, че това може да се направи и сега е реалност – посочва Уимър - Светът трябваше да бъде подготвен“. Пресъздаването на вируса на полиомиелита показва, че изкореняването на един вирус в дивата природа може и да не означава, че той завинаги е изчезнал, защото биохимиците вече могат да реконструират тези вируси.[47]

Според д-р Кларънс Джеймс Питърс, директор на Центъра за биозащита към Медицинския център на Тексаския университет в Галвестън, експертите от години са убедени във възможността да се създаде вирус в лаборатория. На свой ред, Джеронимо Челло посочва, че пресъздаденият в лаборатория вирус на полиомиелит е сред най-простите известни вируси, затова създаването му е било много лесно. По-опасният вирус от едра шарка би бил сложен и труден за „сглобяване”, но според него „вероятно в бъдеще и това ще е възможно“.[48]

Phi X, вирус. Този вирус е първият, който е създаден с генетична последователност (секвенция) през 1978. Phi X заразява бактерии, но е безвреден за хората. През 2004 Крейг Вентър и неговата изследователска група само за 14 дни създават изкуствена версия на Phi X-174, обединявайки синтетична ДНК, поръчана от една биотехнологична компания. В групата влизат Нобеловият лауреат Хамилтън О. Смит от Института за биологични енергийни алтернативи (IBEA) и Клайд А. Хътчинсън от Университета в Северна Каролина. Екипът от учени използва техниката сглобяване на полимеразен цикъл (polymerase cycle assembly - PCA).

Последователността и сглобяването на синтетичния геном съвпадат почти перфектно със секвенирания геном на природния вирус. Новият вирус заразява бактериални клетки точно както го прави и естественият вирус. Целта на изследванията на IBEA е създаване на синтетичен геном, който да бъде от 100 до 1000 пъти по-голям от вируса на Рhi X. Изследователите се надяват след време да създадат групи от самовъзпроизвеждащи се микроби, които правят всичко - от намаляване на вредните емисии във въглищните централи до производство на достатъчно водород за захранване на автомобили и камиони с водородно-горивни клетки, а не с бензин. [49]

Миша шарка. Има случаи, когато вируси се създават по погрешка. Така, научните работници от Австралийския национален университет и Организацията за научни и индустриални изследвания на Общността (CSIRO) провеждат изследване за да постигнат контрол върху раждаемостта на мишките. За цела, в хода на опитите, те вкарват ген, стимулиращ създаването на интерлевкин 4 (IL-4) в мишата шарка. Очаквало се е ваксинираните мишки да не бъдат увредени от мишата шарка, а да останат безплодни. В резултат обаче възниква смъртоносен мутирал щам на миша шарка, принадлежащ към семейството на конската и едрата шарка. Новата миша шарка се оказва много опасна и устойчива на ваксинация. Изследователите са дотолкова притеснени от изобретението си, че не са посмели да го публикуват. Опасността в случая е свързана с това, че човешката шарка също може да мутира и да стане по-смъртоносна, ако бъде инжектирана с IL-4.

Птичи грип. Природният птичи грип не се предава лесно сред хората. Холандски учени обаче са създали мутантна и смъртоносна негова версия, която се предава от човек на човек. Те са го тествали върху порове, понеже при птичи грип те проявяват симптоми, подобни на тези при хората. След десет поколения вече промененият вирус мутира отново и става въздушен, докато естественият птичи грип не се предава по въздушен път. Създателите на мутантната версия на птичия грип защитиха изследването си с необходимостта да бъдем подготвени за мутационна епидемия от птичи грип. Само че резултатите им могат да се използват и за производство на биологично оръжие, способно да убие много хора по света.

Грип А (H1N1). Вирусът на грипа А (H1N1), известен като „Испански грип”, е убил от 20 до 50 милиона души по целия свят (1918-1819). От октомврийския брой (2005) на списание Science стана ясно, че вирусът на грипа A (H1N1) от пандемията през 1918 е реконструиран успешно. Това е дело на екипа на Джефри К. Таубенбъргър от Института по патология на въоръжените сили в Роквил в лаборатория на CDC от трето ниво на сигурност (Bio-Safety-Level 3). Таубенбъргър и колегите му събират гените на вируса от два източника - парчета от белодробна тъкан на 21-годишен войник, починал през 1918 във Форт Джаксън, Южна Каролина, и тяло  на жена, умряла от грип през 1918 и погребана във вечно замръзнала почва. Учените откриват, че вирусът от 1918 споделя генетични мутации с вируса на птичия грип, който сега циркулира в Азия. Изследователите се надяват да идентифицират мутациите, необходими за адаптиране към човешкия организъм. Особено полезно ще бъде да се сравнят сходствата между генетичната последователност на вируса на испанския грип 1918 с H5N1 на сегашния „птичи грип“ H5N1, както и с тези на „азиатския грип“, появил се през 1957, и грипа „Хонг Конг“, който върлуваше през 1968. [50]

H1N1се завърна през 2009 вече в мутирала и не толкова смъртоносна версия. Същата година ученият Йошихиро Каваока взема проби от мутиралия щам на вируса и го използва за създаване на нов смъртоносен щам. Щамът е устойчив на ваксини и е подобен на онзи, предизвикал пандемията през 1918. Каваока обяснява рисковото изследване с цел пресъздаване на оригиналната версия на грипа, с небходимостта да се проучи как той мутира и успява да преодолее имунитета ни.

Новият смъртоносен вирус се съхранява в лаборатория и никой не може да предвиди последствията, ако неволно или нарочно бъде пуснат от нея (дори в лаборатории с най-висока сигурност е имало нарушения и злополуки). Председателят на Националния съвет за научна биологична сигурност на САЩ Пол Кейм заяви: „не мога да се сетя за друг патогенен организъм, който да е толкова страшен като този“.

ТОРС. Тежкият остър респираторен синдром (ТОРС) (Severe acute respiratory syndrome - SARS) е смъртоносен коронавирус. Екип, ръководен от д-р Ралф Барик от Университета на Северна Каролина, добавя малко протеин към естествено срещания и създава мутирал вирус ТОРС 2.0, който е по-смъртоносен и не се влияе от ваксинацията срещу естествено срещания. Екипът заявява, че изследванията са необходими за да се разработят по-силни ваксини, с които да се посрещне по-смъртоносна епидемия от евентуално мутирал естествен вирус на ТОРС. Какво обаче ще стане, ако ТОРС 2.0 бъде изпуснат от лабораторията?

MERS. Близкоизточният респираторен синдром (Middle East Respiratory Syndrome – MERS) е друго вирусно инфекциозно заболяване, което се появи преди няколко години. MERS е генетично свързан с коронавируса SARS и се разпространява от прилепи на камили и след това по хората. Заболяването беше локализирано в страните от Близкия Изток - Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ. По време на първата епидемия степента на смъртност при MERS беше около 35%. Срещу този коронавирус засега няма ваксина. В ново проучване изследователите са модифицирали вируса на бяс, така че той има протеин от вируса MERS. Идеята е промененият вирус да работи като ваксина „2 в 1”, която ще защити мишките както срещу MERS, така и срещу бяс. Учените се надяват тя да може да се използва и за хора и камили, при риск от заразяване с MERS. [51]

Ковид 19 (Covid 19) е коронавирус, идентифициран като причина за огнище на респираторно заболяване. Засега е рано да се коментира, какво е неговото естество – природен феномен или изкуствено създадено биологично оръжие. С течение на времето обаче, това ще се разбере.

Признавайки потенциалните рискове, през 2014 правителството на САЩ обяви мораториум върху финансирането на всички нови проучвания за повишаване на функциите, включващи грип и коронавирусите SARS и MERS. Но от съобщения в медиите („Ню Йорк Таймс”, „Уошингтън Поуст” др.) стана ясно, че през декември 2017 този мораториум е отменен. Правителствен комитет ще решава, кои проучвания могат продължат, въпросът е, как ще се постигне консенсус по това, кои рискове са „твърде големи”.[52]

Етническите биооръжия

Възможно е някой ден техниките за възстановяване на изчезнали вируси от фрагменти на ДНК или разпространение на вируси, които мутират растителна ДНК, да бъдат усъвършенствани и така да стане възможно създаване на вируси, предназначени да въздействат върху конкретна етническа група. Те попадат в категорията етнически биооръжия. Етническото биологично оръжие (известно още като биогенетично) има за цел да навреди само или предимно на хора от конкретни етноси или генотипи.[53] Предполага се, че такова оръжие може да бъде генетично разработен вирус, бактерия или биоагент.

Подобни изследвания с военно приложение вече се провеждат в някои американски биолаборатории. Разработването на расови биооръжия все още се намира в теоретичен стадий, но опасността от него не бива да се подценява. Биогенетичното оръжие би позволило на расово мотивиран нападател да води война, ликвидирайки своите врагове без риск за собствените граждани. Опасностите идват от непрекъснатото усъвършенстване на генетичните технологии, позволяващи достъп до дълбоко лична информация като генетични кодове, и липсата на ефективен контрол срещу евентуален държавен или институционален расизъм.[54]

Идеята за създаване на подобен вид оръжие непрекъснато търпи развитие във времето. Някои специалисти са убедени, че изследвания за влиянието на различни вещества върху човешките гени се извършват от години в Русия, САЩ и Великобритания. През 1997 американският министър на отбраната Уилям Коен споменава концепцията за етническо биологично оръжие като възможен риск.[55] Още тогава експертите предупредиха, че опасенията за създаване на генетично оръжие не са безпочвени и опасността представители на определена раса да бъдат заличени от патоген убиец, въз основа на генетичния им материал (ДНК), не е без основание.

Навремето в бившия Съветски съюз се появи информация за разработване на генно оръжие на основата на трансплантация на микробите, причиняващи "лайгу треска" (liegu fever) в микроби от обикновена винена мая. Това би позволило на маята да се разпространи в "геноцидна" чума от лайгу треска. По друг повод съветските учени са правили опити да комбинират гените на отровата на кобрата с вируса на грипа, което наистина би довело до смъртоносна комбинация. Няма данни, че те са имали намерение да се насочат към някоя конкретна етническа група. Но едно нещо е доказано категорично – силата на подобно биооръжие. Изчислено е, че само 20 грама вирус на лайгу треска потенциално може да убие до 5 милиарда души.

През октомври 1997 началникът на Отдела за наука и етика на Медицинското общество на Обединеното кралство д-р Уейн Натансън предупреди, че „генната терапия“ би могла да се трансформира в „генно оръжие“, което да бъде насочено към определени генетични групи. Според него, подобни „оръжия” могат да бъдат доставени не само като газ и аерозол, но и във водата. Това ще бъде бавна, коварна и потенциално неоткриваема атака, с която може да се елиминира по-голямата част от световното население. Освен като летални, тези оръжия могат да бъдат използвани и за предизвикване на стерилност и деформирани раждания в целевите групи. Оценките на разходите за разработване на "генно оръжие" по онова време (1997) са оценени на около 50 милиона долара и са напълно по възможностите на секретни правителствени програми.

През ноември 1998 лондонският „Сънди таймс” и американските списания „Уайърд” и „Вилиидж Войс” споменават успеши опити на Израел да разработи генетичен специфичен "етнически куршум", като биооръжие, което би могло да се използва срещу арабите. По непотвърдени данни, първоначално изследването е било съвместно с Южна Африка, като целта на южноафриканската разработка е визирала чернокожото население. Когато говорител на израелското правителство беше помолен да потвърди съществуването на „етническия куршум”, той беше уклончив, но не отрече съществуването му. Пред Foreign Reports той каза „имаме кошница, пълна със стратегически изненади, които няма да се колебаем да използваме, ако смятаме, че държавата Израел е под сериозна заплаха”.

Нормално е да се очаква, че Израел не е сам в опитите да се създаде биологично оръжие. Разследващият журналист Дани Касаларо заяви пред Радио Pacifica че източникът му Майкъл Рисконшуито също е участвал в тайни разузнавателни усилия за разработване на генетични биооръжия, които потенциално биха могли да намалят населението на Земята с цели две трети. Самия Касаларо умира мистериозно, докато разследва предполагаема кражба на разузнавателния софтуер PROMIS. Рисконшуито пък беше арестуван по обвинение за притежание на наркотици и пратен в затвора. [56]

През 2008 правителството на САЩ създаде комисия в Конгреса, която да работи по темата „Генетика и други технологии за модификация на човека: разумно международно регулиране или нов вид надпревара във въоръжаването?“ Комисията е обсъждала най-вече напредъка на генетиката и потенциала й за създаване на ново генетично насочено биооръжие. Изпълнителният директор на Центъра за генетика и общество Ричард Хейс заявява пред комисията: „Ние също трябва да признаем, че светът все още далеч не е преодолял склонността си към расизъм, ксенофобия и военни действия, т.е. възможността за техно-евгенична оръжейна надпревара, стимулирана от националистическия плам, не може да бъде отхвърлена... През 2003 „Проектът съншайн“ (Sunshine Project) документира близо дузина възможни употреби на генетичната наука за целите на биткойн. Включително създаването на специфични за етническата принадлежност патогени ... сега трябва да добавим биооръжие, включващо човешка генетична технология, към нашия портфейл за контрол на въоръженията. Заплахата е почти осезаема”. [57]

Не всички генетици обаче споделят тезата, че чрез генно инженерство може да бъде създаден вирус, който да разграничава генетично различните раси и да засята само някои от тях. Според тях, расата не се определя от един ген, а включва голям брой гени от различни раси. Следователно е малко вероятно някое оръжие да бъде 100% избирателно, защото е невъзможно да се създаде толкова точна корелация между раса и гени. През 2004 известният генетик Дейвид Голдщайн от Университетския колеж в Лондон посочва, че: "Тъй като всички групи са доста сходни, никога няма да получите нещо, което да е силно избирателно. Оптималното, което вероятно би могло да се постигне, е нещо, което убива 20% от една група и 28% от друга."[58]

В „Историята и географията на човешките гени” на Принстънския университе се отбелязва, че разликите между отделните хора всъщност са много по-големи от разликите между групите хора. Изследователите от Станфорд пък стигнаха до извода, че ДНК на европейците е съставена приблизително от 65% азиатски и 35% африкански типове, което прави така наречената бяла раса своеобразен хибрид от два по-стари вида човешка ДНК.[59] Тази прилика в ДНК на всички хора поставя под много сериозен въпрос изготвянето на ефективно "генно оръжие".

Други пък посочват като проблем на биологичните оръжия мутацията на вирусите. Вирус създаден за определен генотип или комбинация от гени, може да мутира и да се насочи към друга комбинация от гени, или да се разпространи в целия човешки род. Това е възможно дори, ако биоагентът е проектиран така, че да е чувствителен към специфичен антидот или ваксина. Всяко такова ограничение може да бъде заобиколено чрез мутация на вируса.

Налице са обаче опити за идентифициране на конкретни маркери, които могат да бъдат използвани. Британската медицинска асоциация например, предупреди през 2004, че специфичен клас генетични мутации, единични нуклеотидни полиморфизми (SNPs) могат потенциално да бъдат използвани за разграничаване на раси и осигуряване на основа за етническо биологично оръжие. Все пак, дори да се прилагат подобни маркери, поне засега те биха позволили само да се прави разлика между големи региони, без да се конкретизира съседна етническа група. Въпреки това, усъвършенстването на технологиите и намаляването на разходите в изследванията засилва рисковете за създаване на биооръжие, насочено към конкретна етническа група въз основа на геномния й профил.

Проектът за човешкия геном трябваше да отговори на въпросите, до каква степен са свързани всички хора и доколко е вярна съществуващата концепция за расата. Този проект беше организиран от американския Департамент по енергетика и финансиран тайно от Пентагона и корпорациите от военно-промишления комплекс на САЩ. Департаментът по енергетика управлява арсенала за ядрени оръжия, чието седалище е лабораторията в Cold Springs Harbour на Лонг Айлънд (Ню Йорк). Там се е намирала и службата за изследване на евгениката в САЩ, в периода преди Втората световна война.

Развитието на събитията през последните години показва, че идеята за индивидуално насочени биооръжия не бива да се отхвърла априори като възможност. Вече се мисли дори за кодирано биологично оръжие, насочено към конкретен индивид, въз основа на извадка от неговата ДНК. Не е тайна, че различни правителства вече имат бази данни за ДНК на световните лидери.

Идеята е да се създаде вирус, който би се разпространил сред населението като обикновена настинка или грип, докато достигне конкретната личност. Тогава ще реагира на генетичния код на въпросния човек и ще го убие. В тази връзка американските спецслужби например, са предприели мерки за защита на ДНК и генетичния материал на президента Барак Обама. Разбира се, за подобни действия имат и други причини, освен защитата срещу възможни биологични оръжия. Декодирани, индивидуалните генетични комбинации могат да предоставят компрометираща информация за човека. [60]

Коментира се и възможността да се използват по-прости и не толкова прецизни решения при създаването на биогенетични оръжия. Те се основават на тенденциите в различните групи. Има различни възможности за прилагане на биологично оръжие в зависимост от това, дали се търси 100%-на точност или се допуска да има известен брой засегнати и извън набелязаната група. Проучване от 2012 показва например, че европейците са по-малко податливи на токсин от антракс, отколкото други раси, така че антраксът няма да пощади напълно белите европейци, но ще убие повече представители на други раси.[61]

Сериозни международни организации и научни институти като Международният комитет на Червения кръст, Британската медицинска асоциация, и подкомисията на Конгреса на САЩ също предупреждават за опасността от създаване биогенетично оръжие.[62] През 2019 изследователи от Центъра за изследване на екзистенциалния риск в Кеймбридж (CSER) предупредиха, че могат да бъдат създадени биологични оръжия, които да действат целенасочено към индивиди от определена етническа група въз основа на тяхната ДНК. Такива оръжия ще се насочат към конкретна ДНК и ще убиват определени раси, оставяйки други невредими.

Напредъкът в генното инженерство, изкуствения интелект и автономните превозни средства отварят вратата за множество нови заплахи. Световните правителства все още не са подготвени за защита от футуристични биооръжия, задвижвани от изкуствен интелект и генетична манипулация. Експертите призовават политиците да започнат подготовка за такива събития, като опустошителна биоинженерна пандемия или програмисти, които губят контрол над системите за изкуствен интелест (AI). [63],[64]

Съмнения от руска страна за целите на някои генетични изследвания се породиха, когато през 2017 Службата за въздушно образование и обучение на ВВС на САЩ (AETC) обяви търг за придобиване на проби от рибонуклеинова киселина (РНК) и синовиална течност на руснаци. [65] Говорителят на AETC капитан Боу Дауни  обяви, че „всички проби за синовиална тъкан на нормална човешка прясна замразена (Fresh Frozen - FF) и нормална човешка рибонуклеинова киселина (РНК) трябва да бъдат от руски/кавказки произход“.[66] В допълнение към пробите трябва да бъде предоставена допълнителна информация за донорите - пол, възраст, етническа принадлежност, история на тютюнопушенето, медицинска история, височина, тегло и индекс на телесна маса. Пробите трябва да бъдат доставени до военновъздушната база Лакленд, близо до Сан Антонио (Тексас), в рамките на 10 дни след като изпълнителят получи парите. Кураторът на договора Маркус Матингли отказа да коментира целите на покупката.[67],[68]

Интерес към търга прояви американската медицинска клиника на ProteoGenex с център в Кълвър Сити (Калифорния). Компанията е специализирана в събирането на човешка тъкан, включително РНК от кръвта на донорите и притежава 200 000 проби биоматериал. Единственият чуждестранен клон на компанията е Лабораторията за биоресурси с представителство в Москва, която се занимава с „подбор и изследване на проби за научни медицински проекти“. Централният офис на компанията не коментира участието в търга за предоставяне на проби от живи тъкани на руснаци на американските военни и ВВС.[69]

Искането на Службата за въздушно образование и обучение на ВВС на САЩ  за проби от ДНК и синовиална течност от руснаци, поставя много въпроси относно намеренията на подобни изследвания. Не е ясно, защо ВВС на САЩ се интересуват и придобиват руски генетичен материал. Експертите по биологично оръжие твърдят, че такива специфични проби са необходими, когато се проектира биологично оръжие за унищожаване на конкретно население. Фактът, че точно руските проби от тъкани са в списъка, поражда съмнения, че Пентагонът работи върху биологично оръжие насочено срещу Русия. [70]

В тази връзка, първият заместник-председател на Комитета за отбрана и сигурност на Съвета на федерацията на Русия Франц Клинцевич написа във Фейсбук: „Не твърдя, че става въпрос за подготовка на биологична война срещу Русия. Но нейните сценарии, без съмнение, се разработват . Тоест, в случай, че внезапно възникне нужда ……Не е тайна, че различните етнически групи реагират различно на биологичните оръжия. Оттук идва и събирането на биологичния материал от руснаци, живеещи на различни географски места. На Запад всичко е направено изключително щателно и е проверено до най-малките детайли. "

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди разузнавателна информация, че НПО събират генетичен материал от населението. „Някои емисари наистина извършват подобни дейности - представители на неправителствени организации (НПО) и други органи. Такива случаи бяха регистрирани и службите за сигурност са предоставили тази информация на президента “, каза той.

На свой ред, докато председателстваше заседание на руския Съвет по правата на човека (2017) президентът Путин заяви: „…Знаете ли, че биологичен материал се събира в цялата страна от различни етнически групи и хора, живеещи в различни географски региони на Руската Федерация? Въпросът е - защо се прави? Това се прави целенасочено и професионално. Ние сме един вид обект от голям интересВпрочем, нека направят това, което искат, а ние трябва да направим това, което трябва“.[71]

Игор Никулин, бивш член на Комисията за биологично оръжие на ООН, пък подчертава, че това не е първият опит за събиране на проби от руски генетичен материал от чуждестранни агенции в Русия. „Такива опити бяха правени още през 90-те, когато имаше програма за човешкия геном. Сходни програми имаше и през 2000-те… под различни предлози, включително най-благородни, но по някаква причина всичко това се случва в интерес на военното ведомство на САЩ, което буди съмнение“.

Никулин отбелязва също, че по правило се търсят „проби от европейци от славянската група, предимно руснаци… ….Кръвни проби се вземат за анализ и ако дадена организация е чужда, това което прави с резултатите, остава неизвестно“. Програмата „Човешки геном“, а впоследствие и други програми, бяха финансирани от Пентагона под различни благородни предлози, като всичко това се върши в интерес на САЩ.[72],[73],[74],[75] Твърдението, че целта е да се изучават такива оръжия като средство за разработване на защита срещу тях, не звучи убедително. Няма гаранция, че някой вече не разполага с подобни оръжия или, че не се работи по тяхното производство. Така например, двете лаборатории за биологично и химическо оръжие Roodeplaat Research Laboratories (RRL) и Delta G си взаимодействат при разработката на проекти по биохимия, като RRL тества върху животни някои продукти на Delta G. Документи на RRL потвърждават, че фирмата има редица регистрирани проекти, целящи създаване на ваксина против фертилитета. Това се приема като личен проект на първия управляващ директор на RRL д-р Даниел Гузен, който е правил изследвания за трансплантации на ембриони. Той и южноафриканският му колега Уоутър Басон, бивш ръководител на засекретения държавен проект за биологично оръжие, са обсъждали възможността за разработване на ваксина против фертилитет, която може да бъде прилагана избирателно - без знанието на получателя. Според Гузен, намерението е да се прилага върху черни южноафрикански жени, без тяхно знание.

Може да се приеме, че един ден техниките за възстановяване на изчезнали вируси от фрагменти на ДНК или разпространение на вируси, които мутират растителна ДНК ще бъдат усъвършенствани, което ще даде възможност за създаване на вируси, предназначени за членове на определена етническа група.

Генетично проектирани индивиди

През 1960 в САЩ е създаден независимият екип JASON, включващ между 30 и 60 елитни млади учени. Групата е трябвало да съветва правителството по въпроси на науката и технологиите от чувствителен характер. За административни цели, проектите на JASON са поставени под контрола на MITRE Corporation, която управлява проекти финансирани от федерални изследователски и развойни центрове. Корпорацията има договори с Департамента по отбраната, ЦРУ и ФБР. От 2014 MITRE получава около 27,4 милиона щатски долара само от Пентагона.

Повечето от докладите на JASON са класифицирани. От проучването „Биотехнология: генетично създадени патогени” например, става ясно, че групата генерира шест широки класа генетично разработени патогени, които могат да бъдат използвани като биооръжия. Става дума за бинарни биологични оръжия (смъртоносна комбинация от два вируса), болести за смяна на гостоприемници (животински вируси, които „прескачат” към хората, като вируса Ебола), „стелт-вируси” и „дизайнерски” болести. Последните могат да бъдат разработени за насочване към определена етническа група, което ги прави етнически биооръжия.

Докладът на JASON от 2010 разглежда вероятността да бъде създадено оръжие, което би могло да се използва за нападение върху отделна етническа група. Една от техниките за генна терапия, по която JASON работи, са „вирусите стелт”. Според доклада, тази техника на военната генна терапия трябва да послужи за създаване на потенциално биооръжие, което да произведе строго регулирана, криптирана вирусна инфекция. Инфекцията може да навлезе и да се разпространи в човешките клетки с помощта на вектори и да остане в латентно състояние, докато не бъде задействана от вътрешен или външен сигнал. Той ще стимулира вируса да причини сериозни щети на системата. Стелт вирусите също могат да бъдат пригодени за тайно заразяване на конкретно население за продължителен период, използвайки заплахата от активиране на целта с цел шантаж.

Както изглежда, освен редактиране на гени в насекоми и вирусите, които предават, Пентагонът иска да редактира и хората. Проектът на DARPA „Разширени инструменти за генно инженерство на бозайници” цели да създаде биологична платформа в човешкото тяло, която да се използва за доставяне на нова генетична информация и по този начин да променя хората, на ниво ДНК.

DARPA иска да вмъкне допълнителна 47-ма изкуствена хромозома в човешките клетки. Тази хромозома ще достави нови гени, които ще се използват за промяна на човешкото тяло. SynPloid Biotek LLC получи два договора по тази програма на обща стойност 1,1 милиона долара. За първата фаза на изследването (2015-2016) са отделени 100 600 долара, а за втората (2015-2017) - 999 300 долара. В регистъра на федералните договори не се посочва, какво точно трябва да се извърши. При това въпросната компанията има само двама служители и няма данни да е осъществявала предишни биологични изследвания.

Очаква се генната терапия непрекъснато да набира популярност. Между 2008 и 2014 САЩ инвестираха приблизително 820 милиона долара в изследвания по синтетична биология.[76] Въпреки че американското правителство не поддържа официално създаването на биогенетично оръжие, малко е вероятно то да има пълен контрол върху целия американски военно-разузнавателен апарат и върху огромните възможности на успешно функциониращата „дълбока държава”. Знанието за създаването на такова оръжие може да се разпространи от държавен или недържавен участник, натоварен с извършването на мръсната работа.

Опасността идва и от това, че изследванията и разработките на биогенни оръжия могат да се извършват в невероятно малки съоръжения, които са невъзможни за наблюдение и контрол. А може би най-зловещото в случая е, че изследванията за специфични генетични биооръжия все още са в начален стадий и никой не знае, дали технологичните пробиви няма да могат да намалят цената на тяхното производство до степен те да бъдат използвани на практика от силно мотивирани групи. [77]

Нациите, разполагащи с високо технологично оборудване вероятно ще продължат да развиват генната терапия като жизнеспособно биологично оръжие, но държави, групи или индивиди без необходимите кадрови и  финансови ресурси ще се затруднят при неговото производство. Което пък автоматично ги превръща в потенциални жертви.

 

Бележки:

 

Източници:

 

 1. Alan Rudolph, Guest Column: Wuhan Coronavirus – once again on the brink of a global health crisis, CSU researchers respond, https://source.colostate.edu/wuhan-coronavirus-once-again-on-the-brink-of-a-global-health-crisis-csu-researchers-respond/
 2. Anthrax spores were manmade, https://www.theguardian.com/world/2001/oct/10/september11.yemen
 3. Artificial diseases will pose a threat to humans, but not in the way you’re thinking, https://metro.co.uk/2019/05/16/artificial-diseases-will-pose-a-threat-to-humans-but-not-in-the-way-youre-thinking-9419362/
 4. B V Travis; Renato M Labadan, Arthropods of medical importance in Asia and the European USSR, Cornell University. College of Agriculture, Natick, Mass., 1967. Technical report (United States. Army Natick Research and Development Command)
 5. Bioterrorism: Should we be worried?, https://www.medicalnewstoday.com/articles/321030
 6. Brandon Specktor, The Pentagon Wants to Make an Army of Virus-Spreading Insects. Scientists Are Concerned, October 05, 2018, https://www.livescience.com/63765-darpa-insect-allies-or-biological-weapon.html
 7. By R. Roy Blake, Genetic Bullets, Ethnically Specific Bioweapons, https://rense.com/general18/spbio.htm
 8. Cello, J., A.V. Paul, and E. Wimmer. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infections virus in the absence of natural template, Science OnLine - July 11, 2002
 9. Chukwuma Muanya Bioweapons designed to kill only people of particular race, 20 August 2019,   https://guardian.ng/features/health/bioweapons-designed-to-kill-only-people-of-particular-race/
 10. David Swanson, 1968: Lyme Disease Escaped from a Bio-weapons Lab off the Connecticut coast, https://www.opednews.com/articles/Where-Lyme-Disease-Came-Fr-by-David-Swanson-Bioweapons_Disease-Epidemics_Disease-Virus-Epidemics_Lyme-190515-151.html
 11. Department of Defense, Biological Weapons, Bioterrorism, and Vaccines, https://www.historyofvaccines.org/content/articles/biological-weapons-bioterrorism-and-vaccines
 12. Department of the army, Headquarters, u.s. Army dugway proving ground, Dugway ut &4022..5000
 13. Dilyana Gaytandzhieva, The Pentagon Bio-weapons, June 14, 2019
 14. Dr David Whitehouse, First synthetic virus created, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2122619.stm
 15. Elisabeth Eaves, S. Lifts the Ban on Funding “The Creation of Lethal Viruses”, Bulletin of the Atomic Scientists, December 2017, https://thebulletin.org/us-lifts-ban-funding-creation-lethal-viruses11370.
 16. For millennia, six-legged soldiers have been conscripted to torment enemies, Nov 5, 2019, https://www.history.com/news/insects-warfare-beehives-scorpion-bombs
 17. GabriellePickard, Project Bellwether II – Using Insects to Deliver Biological Weapons, 03 April 2012
 18. http://droidlist.com/10-deadly-viruses-and-bacteria-created-in-labs/
 19. http://www.cdc.gov/od/oc/media/pressrel/r051005.htm
 20. http://www.jar2.com/Files/MILITARY/US_BIOLOGICAL/Clauses_and_Provision_in_Full_Text_Atch_No._1_-_FA3016-17-U-0164.pdf
 21. http://www.thesmokinggun.com/documents/crime/attack-killer-mosquitoes-0
 22. http://www.thesmokinggun.com/file/entomological-weapons
 23. http://www.worldheritage.org/articles/operation_big_buzz
 24. https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA559993
 25. https://archive.org/details/U.SArmyActivityInTheU.S.BiologicalWarfarePrograms/mode/2up
 26. https://bgr.news-front.info/2018/01/17/bioterorizm-sekretnite-biolaboratorii-na-pentagona/
 27. https://documents.theblackvault.com/documents/biological/bigitch.pdf
 28. https://io9.gizmodo.com/genetic-weapons-could-kill-only-the-people-you-hate-5883245
 29. https://medicalxpress.com/news/2016-12-combine-mers-rabies-viruses-for-.html
 30. https://military.wikia.org/wiki/Operation_May_Day
 31. https://rationalwiki.org/wiki/Ethnic_bioweapon
 32. https://theconversation.com/what-is-crispr-gene-editing-and-how-does-it-work-84591
 33. https://web.archive.org/web/20041118074748/http://www.defense.gov/transcripts/1997/t042897_t0428coh.html
 34. https://www.amazon.com/Lab-257-Disturbing-Governments-Laboratory/dp/0060011416
 35. https://www.bing.com/search?q=$820+million+in+synthetic+biology+research&FORM=EDGENA&refig=e9cac03df8224bf6e1342eb60e7f8ade
 36. https://www.britannica.com/animal/mosquito-insect#ref223521
 37. https://www.cdc.gov/
 38. https://www.dni.gov/files/documents/SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf
 39. https://www.telesurenglish.net/news/Ethnic-Bomb-Feared-as-US-Air-Force-Confirms-Collection-of-Russian-DNA-20171102-0028.html
 40. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/11/hacking-the-presidents-dna/309147/
 41. https://www.theguardian.com/science/2004/oct/28/thisweekssciencequestions.weaponstechnology
 42. https://www.topsecretwriters.com/2012/04/project-bellwether-ii-using-insects-to-deliver-biological-weapons/
 43. Jae Jones, Operation Big Itch And Operation Drop Kick: Fleas And Infected Mosquitoes Dropped Over Black Towns, April 4, 2018, https://blackthen.com/operation-big-itch-operation-drop-kick-fleas-infected-mosquitoes-dropped-black-towns/
 44. Jeffrey A. Lockwood, Bugs of War: How Insects Have Been Weaponized Throughout History
 45. Jordan Harbinger, Are Manmade Viruses the Next Big Terrorist Threat?, 10/24/19, https://www.newsweek.com/2019/11/01/synthetic-biology-manmade-virus-terrorism-1467569.html
 46. Lucy Cooke, US military is interested in bats as possible defenders against bioweapons, https://www.stripes.com/news/us/us-military-is-interested-in-bats-as-possible-defenders-against-bioweapons-1.542849
 47. Luke Richards, Science & Technology, May 8, 2018, https://thebadgeronline.com/2018/05/ethic-bioweapons-conspiracy-reality/
 48. Lyme Disease: A Biological Weapon Gone Awry, https://wholehealthchicago.com/2019/06/03/lyme-disease-a-biological-weapon-gone-awry/
 49. Mike Segar, S. Military Wants Russian RNA Samples to Weaponize Viruses?, Reuters, https://healthylivingsimple.blogspot.com/2017/07/us-military-wants-russian-rna-samples.html
 50. Military Interest: US Air Force Wants to Purchase Living Tissue Samples of Russians, July 28, 2017Stalker Zone, https://www.stalkerzone.org/military-interest-us-air-force-wants-purchase-living-tissue-samples-russians/
 51. Oliver Taylor,10 Deadly Viruses And Bacteria Created In Labs, June 14 2019, https://listverse.com/2019/01/23/10-deadly-viruses-and-bacteria-created-in-labs/
 52. Operation Whitecoat, https://worldofsecrets.org/en/2016/09/operation-whitecoat/
 53. Roy Blake, Genetic Bullets, Ethnically Specific Bioweapons, https://rense.com/general18/spbio.htm
 54. Russian biological samples ‘collected for research’ – US Air Force, 1 Nov, 2017, https://www.rt.com/news/408416-russians-biological-samples-research/
 55. Sarah Knapton, World must prepare for biological weapons that target ethnic groups based on genetics, says Cambridge University, https://www.telegraph.co.uk/science/2019/08/12/world-must-prepare-biological-weapons-target-ethnic-groups-based/
 56. Special services believe foreign NGOs are harvesting Russian DNA samples – Kremlin, 31 Oct, 2017, https://www.rt.com/news/408350-russia-intelligence-biological-samples/
 57. Synthetic biology raises risk of new bioweapons, US report warns, https://www.theguardian.com/science/2018/jun/19/urgent-need-to-prepare-for-manmade-virus-attacks-says-us-government-report
 58. Synthetic biology raises risk of new bioweapons, US report warns, https://www.theguardian.com/science/2018/jun/19/urgent-need-to-prepare-for-manmade-virus-attacks-says-us-government-report
 59. Synthetic Biology, http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/gene/new.virus.htm
 60. Tomasz Pierscionek, Genetically Engineered Viruses May Become the Next Generation of Warfare, November 05, 2018, https://www.globalresearch.ca/genetically-engineered-virusesbecome-next-generation-warfare/5658947
 61. Tomasz Pierscionek, Genetically engineered viruses may become the next generation of warfare, https://www.rt.com/op-ed/442828-genetic-engineering-next-warfare/
 62. Tony Cartalucci, Confronting The Threat of Ethnic Bioweapons, November 30, 2017, https://emmaolivetz.wordpress.com/2017/12/04/confronting-the-threat-of-ethnic-bioweapons/
 63. Whitney Webb, Bats, Gene Editing and Bioweapons: Recent DARPA Experiments Raise Concerns Amid Coronavirus Outbreak, February 1, 2020, http://www.renegadetribune.com/bats-gene-editing-and-bioweapons-recent-darpa-experiments-raise-concerns-amid-coronavirus-outbreak/

*Преподавател в няколко български университети, член на Българското геополитическо дружество

 

[1] Synthetic Biology, http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/gene/new.virus.htm

[2] https://www.cdc.gov/

[3] Artificial diseases will pose a threat to humans, but not in the way you’re thinking, https://metro.co.uk/2019/05/16/artificial-diseases-will-pose-a-threat-to-humans-but-not-in-the-way-youre-thinking-9419362/

[4] Elisabeth Eaves, U.S. Lifts the Ban on Funding “The Creation of Lethal Viruses”, Bulletin of the Atomic Scientists, December 2017, https://thebulletin.org/us-lifts-ban-funding-creation-lethal-viruses11370.

[5] Палиндромът е дума, число, фраза или друга последователност от знаци, която прочитана назад както и напред дава едно и също значение, като мадам, например.

[6] Археите представляват са едноклетъчни микроорганизми, които нямат клетъчни ядра и затова са прокариоти.

[7] Прокариотът е едноклетъчен организъм, който няма ядро свързано с мембрана, митохондрия или друга органела, свързана с мембрана.

[8] Jordan Harbinger, Are Manmade Viruses the Next Big Terrorist Threat?, 10/24/19, https://www.newsweek.com/2019/11/01/synthetic-biology-manmade-virus-terrorism-1467569.html

[9] Bioterrorism: Should we be worried?, https://www.medicalnewstoday.com/articles/321030

[10] https://www.dni.gov/files/documents/SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf

[11] Synthetic biology raises risk of new bioweapons, US report warns, https://www.theguardian.com/science/2018/jun/19/urgent-need-to-prepare-for-manmade-virus-attacks-says-us-government-report

[12] Jordan Harbinger, Are Manmade Viruses the Next Big Terrorist Threat?, 10/24/19, https://www.newsweek.com/2019/11/01/synthetic-biology-manmade-virus-terrorism-1467569.html

[13] Synthetic biology raises risk of new bioweapons, US report warns, https://www.theguardian.com/science/2018/jun/19/urgent-need-to-prepare-for-manmade-virus-attacks-says-us-government-report

[14] Jeffrey A. Lockwood, Bugs of War: How Insects Have Been Weaponized Throughout History

For millennia, six-legged soldiers have been conscripted to torment enemies, Nov 5, 2019, https://www.history.com/news/insects-warfare-beehives-scorpion-bombs

[15] B V Travis; Renato M Labadan, Arthropods of medical importance in Asia and the European USSR, Cornell University. College of Agriculture, Natick, Mass., 1967. Technical report (United States. Army Natick Research and Development Command)

[16] Department of the army, Headquarters, u.s. Army dugway proving ground, Dugway ut &4022..5000

https://documents.theblackvault.com/documents/biological/bigitch.pdf

[17] Jae Jones, Operation Big Itch And Operation Drop Kick: Fleas And Infected Mosquitoes Dropped Over Black Towns, April 4, 2018, https://blackthen.com/operation-big-itch-operation-drop-kick-fleas-infected-mosquitoes-dropped-black-towns/

[18] http://www.worldheritage.org/articles/operation_big_buzz

[19] https://www.britannica.com/animal/mosquito-insect#ref223521

[20] https://military.wikia.org/wiki/Operation_May_Day

[21] GabriellePickard, Project Bellwether II – Using Insects to Deliver Biological Weapons, 03 April 2012

https://www.topsecretwriters.com/2012/04/project-bellwether-ii-using-insects-to-deliver-biological-weapons/

[22] http://www.thesmokinggun.com/file/entomological-weapons

[23] http://www.thesmokinggun.com/documents/crime/attack-killer-mosquitoes-0

[24] Нюрнбергският кодекс представлява набор от принципи на изследователска етика за експерименти с хора, създаден в резултат на процеса в Нюрнберг в края на Втората световна война.

[25] Operation Whitecoat, https://worldofsecrets.org/en/2016/09/operation-whitecoat/

[26] https://archive.org/details/U.SArmyActivityInTheU.S.BiologicalWarfarePrograms/mode/2up

[27] https://theconversation.com/what-is-crispr-gene-editing-and-how-does-it-work-84591

[28] Tomasz Pierscionek, Genetically engineered viruses may become the next generation of warfare, https://www.rt.com/op-ed/442828-genetic-engineering-next-warfare/

[29] Whitney Webb, Bats, Gene Editing and Bioweapons: Recent DARPA Experiments Raise Concerns Amid Coronavirus Outbreak, February 1, 2020, http://www.renegadetribune.com/bats-gene-editing-and-bioweapons-recent-darpa-experiments-raise-concerns-amid-coronavirus-outbreak/

[30] Brandon Specktor, The Pentagon Wants to Make an Army of Virus-Spreading Insects. Scientists Are Concerned, October 05, 2018, https://www.livescience.com/63765-darpa-insect-allies-or-biological-weapon.html                  

[31] Tomasz Pierscionek,  Genetically Engineered Viruses May Become the Next Generation of Warfare, November 05, 2018, https://www.globalresearch.ca/genetically-engineered-virusesbecome-next-generation-warfare/5658947

[32] https://www.amazon.com/Lab-257-Disturbing-Governments-Laboratory/dp/0060011416

[33] Lyme Disease: A Biological Weapon Gone Awry, https://wholehealthchicago.com/2019/06/03/lyme-disease-a-biological-weapon-gone-awry/

[34] David Swanson, 1968: Lyme Disease Escaped from a Bio-weapons Lab off the Connecticut coast, https://www.opednews.com/articles/Where-Lyme-Disease-Came-Fr-by-David-Swanson-Bioweapons_Disease-Epidemics_Disease-Virus-Epidemics_Lyme-190515-151.html

[35] Dilyana Gaytandzhieva, The Pentagon Bio-weapons, June 14, 2019

[36] Lucy Cooke, US military is interested in bats as possible defenders against bioweapons, https://www.stripes.com/news/us/us-military-is-interested-in-bats-as-possible-defenders-against-bioweapons-1.542849

[37] Alan Rudolph, Guest Column: Wuhan Coronavirus – once again on the brink of a global health crisis, CSU researchers respond, https://source.colostate.edu/wuhan-coronavirus-once-again-on-the-brink-of-a-global-health-crisis-csu-researchers-respond/

[38] Whitney Webb, Bats, Gene Editing and Bioweapons: Recent DARPA Experiments Raise Concerns Amid Coronavirus Outbreak, February 1, 2020, http://www.renegadetribune.com/bats-gene-editing-and-bioweapons-recent-darpa-experiments-raise-concerns-amid-coronavirus-outbreak/

[39] https://bgr.news-front.info/2018/01/17/bioterorizm-sekretnite-biolaboratorii-na-pentagona/

[40] http://droidlist.com/10-deadly-viruses-and-bacteria-created-in-labs/

[41] Oliver Taylor,10 Deadly Viruses And Bacteria Created In Labs, June 14 2019,  https://listverse.com/2019/01/23/10-deadly-viruses-and-bacteria-created-in-labs/

[42] https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA559993

[43] Tomasz Pierscionek, Genetically engineered viruses may become the next generation of warfare, https://www.rt.com/op-ed/442828-genetic-engineering-next-warfare/

[44] Anthrax spores were manmade, https://www.theguardian.com/world/2001/oct/10/september11.yemen

[45] Department of Defense, Biological Weapons, Bioterrorism, and Vaccines,  https://www.historyofvaccines.org/content/articles/biological-weapons-bioterrorism-and-vaccines

[46] Synthetic Biology, http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/gene/new.virus.htm

[47] Dr David Whitehouse, First synthetic virus created, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2122619.stm

[48] Cello, J., A.V. Paul, and E. Wimmer. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infections virus in the absence of natural template, Science OnLine - July 11, 2002

[49] Synthetic biology raises risk of new bioweapons, US report warns, https://www.theguardian.com/science/2018/jun/19/urgent-need-to-prepare-for-manmade-virus-attacks-says-us-government-report

[50] http://www.cdc.gov/od/oc/media/pressrel/r051005.htm

[51] https://medicalxpress.com/news/2016-12-combine-mers-rabies-viruses-for-.html

[52] Elisabeth Eaves, U.S. Lifts the Ban on Funding “The Creation of Lethal Viruses”, Bulletin of the Atomic Scientists, December 2017, https://thebulletin.org/us-lifts-ban-funding-creation-lethal-viruses11370.

[53] Wikipedia

[54] https://rationalwiki.org/wiki/Ethnic_bioweapon

[55] https://web.archive.org/web/20041118074748/http://www.defense.gov/transcripts/1997/t042897_t0428coh.html

[56] R. Roy Blake, Genetic Bullets,  Ethnically Specific Bioweapons, https://rense.com/general18/spbio.htm

[57] Luke Richards, Science & Technology, May 8, 2018, https://thebadgeronline.com/2018/05/ethic-bioweapons-conspiracy-reality/

[58] https://www.theguardian.com/science/2004/oct/28/thisweekssciencequestions.weaponstechnology

[59] By R. Roy Blake, Genetic Bullets,  Ethnically Specific Bioweapons, https://rense.com/general18/spbio.htm

[60] https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/11/hacking-the-presidents-dna/309147/

[61] https://io9.gizmodo.com/genetic-weapons-could-kill-only-the-people-you-hate-5883245

[62] Wikipedia

[63] Chukwuma Muanya Bioweapons designed to kill only people of particular race, 20 August 2019,   https://guardian.ng/features/health/bioweapons-designed-to-kill-only-people-of-particular-race/

[64] Sarah Knapton, World must prepare for biological weapons that target ethnic groups based on genetics, says Cambridge University, https://www.telegraph.co.uk/science/2019/08/12/world-must-prepare-biological-weapons-target-ethnic-groups-based/

[65] Синовиалната течност изпълва ставната кухина. Облекчава триенето между ставните хрущяли и ги изхранва.

[66] Russian biological samples ‘collected for research’ – US Air Force, 1 Nov, 2017, https://www.rt.com/news/408416-russians-biological-samples-research/

[67] Mike Segar, U.S. Military Wants Russian RNA Samples to Weaponize Viruses?, Reuters,  https://healthylivingsimple.blogspot.com/2017/07/us-military-wants-russian-rna-samples.html

[68]http://www.jar2.com/Files/MILITARY/US_BIOLOGICAL/Clauses_and_Provision_in_Full_Text_Atch_No._1_-_FA3016-17-U-0164.pdf

[69] Military Interest: US Air Force Wants to Purchase Living Tissue Samples of Russians, July 28, 2017Stalker Zone, https://www.stalkerzone.org/military-interest-us-air-force-wants-purchase-living-tissue-samples-russians/

[70] Tomasz Pierscionek,  Genetically Engineered Viruses May Become the Next Generation of Warfare, November 05, 2018, https://www.globalresearch.ca/genetically-engineered-virusesbecome-next-generation-warfare/5658947

[71]https://www.telesurenglish.net/news/Ethnic-Bomb-Feared-as-US-Air-Force-Confirms-Collection-of-Russian-DNA-20171102-0028.html

[72] Russian biological samples ‘collected for research’ – US Air Force https://www.rt.com/news/408416-russians-biological-samples-research/

[73]https://www.telesurenglish.net/news/Ethnic-Bomb-Feared-as-US-Air-Force-Confirms-Collection-of-Russian-DNA-20171102-0028.html

[74] Special services believe foreign NGOs are harvesting Russian DNA samples – Kremlin, 31 Oct, 2017,  https://www.rt.com/news/408350-russia-intelligence-biological-samples/

[75] Tomasz Pierscionek, Genetically engineered viruses may become the next generation of warfare, https://www.rt.com/op-ed/442828-genetic-engineering-next-warfare/

[76] https://www.bing.com/search?q=$820+million+in+synthetic+biology+research&FORM=EDGENA&refig=e9cac03df8224bf6e1342eb60e7f8ade

[77] Tony Cartalucci, Confronting The Threat of Ethnic Bioweapons, November 30, 2017, https://emmaolivetz.wordpress.com/2017/12/04/confronting-the-threat-of-ethnic-bioweapons/

Поръчай онлайн бр.3 2024