20
Съб, Юли
26 Нови статии

Съдържание брой 2 2021

брой 2 2021
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Списание Геополитика бр.2 2021

България

М.Русев, П.Владимирова, Р.Луканова, К.Луканов, Електорална географска традиция и системни партии: прогнозни пропорции за изборите през 2021

Балканите

П.Георгиев, Румъния: новият фаворит на Вашингтон в Черноморския регион

Фокус: Турция като регионален фактор

Л.Монов, Външната политика на Анкара през призмата на концепцията за политическия реализъм

А.Тодоров, Инфраструктурната битка за Западните Балкани: ЕС, Турция и останалите

Ш.Абхаидзе, Проектът за "Големия Туран" като атака срещу Хартленда

Европа

Н.Петров, Бунтът на нелибералните демокрации срещу Брюксел в контекста на новата европейска стратегия на Вашингтон

Светът

С.Горбачов, Десет фактора за геополитическата трансформация на Черноморско-Каспийския регион

А.Хаджиев, Новата „Голяма игра”: завръщането на британците в Азия

Н.Стефанов, Африканският Рог като пресечна точка на интересите на големите играчи в региона на Червено море

Геостратегия С.Каменаров, НАТО в началото на "съдбовното десетилетие"

 

Геикономика

Б.Димитров, Проблемите и конкурентите на китайския суперпроект "Един пояс, един път"

Д.Петракиев, САЩ и ядрената геополитика в Източна Европа

Идеи

О.Алексеева-Карневали, Сценарии за бъдещия световен ред: кризата на либералния модел и изчерпването на ресурсните ниши

Дж. Хуашън, Еднополюсният, двуполюсният и многополюсният модели в съвременния свят

Право & Геополитика

К.Влъчков, Правни и организационни мерки за борба с корупцията в ЕС

История & Геополитика

В.Чуков, Исторически данни за кюрдите и антично-средновековната им протодържавност

Книги

Н.Стефанов, Азиатско-Тихоокеанският регион в глобалната геополитическа трансформация

Интервю

Сонай Сарак за Космоса, като бойно поле на бъдещето