06
Пон, Дек
9 Нови статии

Съдържание брой 4, 2010г

брой4 2010
Typography

Особен поглед

Х. Генчев, Via Principalis

България

М. Деведжиев, Демографският срив на българския етнос

А. Иванов, Основни тенденции в развитието на демографските процеси в България

Б. Медникаров, К. Колев, Екологичните предизвикателства пред проекта “Бургас-Александруполис”

Прогнози

П. Хана, Постмодерното Средновековие: визия за Европа през 2030

Фокус: Eвропейският ислям

П. Георгиев, Европейските мюсюлмани: между религията и интеграцията

П. Колева, Европа – обетованата земя на “Мюсюлманските братя”

И. Михова, Имигрантският фактор и съвременната интерпретация на френската национална идентичност

Светът

Д. Фридмън, Постевропейска Германия и руският сценарий

М. Минаев, Руският вектор в геополитиката на британските консерватори

А. Тодоров, “Флотилията на свободата” и глобалните измерения на турската геополитика

Н. Стефанов, Регионалната геополитика на Сирия

С. Сухов, Пирати, ислям и геополитика

Геостратегия

К. Лейн, Краят на Pax Americana

Геоикономика

Р. Георгиев, Институционалната среда на преходната икономика и кризата

С. Каменаров, Геоикономическите измерения на битката за еврото

М. Хъдсън, Бъдещите “дългови войни” в Европа

В. Саздов, Особености на китайския геоикономически модел

Големите пространства

Г. Маринов, БРИК като геополитически и геоикономически феномен

Основи на геополитиката

Ф. Моро-Дефарж, От Пол Видал дьо ла Бланш до Шарл дьо Гол: раждането на модерната френска геополитика

Книги

П. Пътев, Главната структурна диспропорция и изходът от кризата

Интервю

Професор Илие Бадеску за спецификата на румънската геополитика