02
Пон, Окт
23 Нови статии

Чуждестранният легион в Ислямска държава

брой 4 2016
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Публикуваните през последните месеци данни за проникването на джихадисти от Ислямска държава (ИД) в Европа и несекващите опити на тази организация да възстанови позициите си в Сирия и Ирак, отново поставят въпроса за реалния и военен, икономически и терористичен потенциал в тези две страни, както и в региона, като цяло.

Както е известно, през март 2016 частната аналитична и разузнавателна агенция The Soufan Group (SG) публикува обзорен доклад за чуждестранните джихадисти, сражаващи се в редовете на ИД, включващ данни за цялата минала 2015. Тук е мястото да посоча, че SG е неправителствена организация, която предоставя на различни правителства и международни организации стратегическа аналитична разузнавателна информация в сферата на сигурността. Тя, в частност, е ангажирана с анализ на някои от най-сложните международни проблеми и притежава дългогодишен опит в сферата на обучението и консултациите по проблемите на сигурността. Централата на SG e в Ню Йорк, регионалните и офиси са в Чикаго, Лондон, Доха и Сингапур, а сред основните обекти на нейната активност са Северна и Южна Америка, Европа, Близкия Изток, Азия и Африка.

Soufan Group публикува първия си доклад за чуждестранния легион в Ислямска държава през юни 2014, определяйки тогава броя им на около 12 хиляди души от 81 държави, и то само в Сирия.

Почти две години по-късно, в новия си доклад, SG констатира, че въпреки несекващите усилия на международната общност за сдържането на ИД и блокиране на потоците от доброволци в редовете  на ислямистите, само в Сирия броят на чуждестранните джихадисти е нараснал повече от два пъти. Според експертите на агенцията, между 27 и 31 хиляди граждани от поне 86 държави са се насочили към Сирия и Ирак за да се влеят в редовете на ИД и другите екстремистки организации. По оценка на ЦРУ пък, през септември 2015 броят на чуждестранните джихадисти в Сирия е надхвърлил 30 хиляди души от над 100 държави по света.

Откъте идват джихадистите

В доклада си, експертите от SG констатират, че нарастването на броя на чуждестранните доброволци в редиците на ислямистите доказва, че усилията за ограничаването на притока им са имали само ограничено въздействие. Факт е обаче, че нарастването на тези потоци не е равномерно за различните части на света, т.е. някои региони и страни демонстрират много по-сериозен ръст, отколкото други. От юни 2014 насам, броят на чуждестранните джихадисти от Западна Европа е нараснал над два пъти, докато този от Северна Америка се запазва приблизително на същото ниво. Още по-голям е ръстът на чуждестранните доброволци в ИД от Русия и Централна Азия, чиито брой през този период се е утроил.

Нарастване броя на чуждестранните доброволци в ИД

Нарастване броя на чуждестранните доброволци в ИД

Източник: SG

 

Легенда:

Западна Европа

Постсъветски републики

Магреб

Северна Америка

Близък Изток

Югоизточна Азия

Балкани

 

Вербуването на джихадисти в САЩ се осъществява най-вече посредством социалните мрежи, особено в началния етап на процеса на привличането им към ИД. Факт е също, че в държавите, осигуряващи най-голям брой доброволци, механизмите за вербуването им са по-целенасочени и локализирани. Голяма роля тук играят семейните и приятелските връзки. В момента, средният показател на завръщащите се в западните държави бивши бойци на ИД варира между 20% и 30%, което представлява сериозен проблем за националната им сигурност. При това специалните служби тепърва трябва да направят реална оценка на тази заплаха.

За определяне броя на чуждестранните бойци в ИД и другите екстремистки формации в Сирия и Ирак, SG ползва предимно открити източници: доклади на ООН, анализи на експертни институции, научни източници и изказвания на правителствени служители от различни държави. Естествено, от агенцията признават, че цифрите в доклада и невинаги са съвсем точни, т.е. налице е известно ниво на неопределеност. Много правителства съзнателно не предоставят официални данни, макар и да следят отблизо проблема. Освен това, статистиката невинаги отразява факта на завръщането или смъртта на джихадистите. Някои оценки пък, включват в състава на чуждестранните бойци и техните жени и деца, които пътуват заедно с тях за Сирия и Ирак.

На долната графика можем да видим разпределението на чуждестранните бойци в ИД по региони на произход.

Брой на чуждестранните доброволци в ИД по региони и държави

Брой на чуждестранните доброволци в ИД по региони и държави

Източник: SG

 

Легенда

Чуждестранни бойци по региони

Западна Европа

Постсъветски републики

Северна Америка

Балкани

Магреб

Близък Изток

Югоиозточна Азия

Чуждестранни бойци по националности

Тунис

Саудитска Арабия

Русия

Турция

Йордания

 

Цитираните в горните графики цифри означават, че нарастването на екстремистките групировки, участващи в сирийската гражданска война и във въоръжените сблъсъци в съседен Ирак, представлява предимно локален и регионален феномен, доказателство за което е и големият брой чуждестранни доброволци в редовете на ИД, които идват от арабските държави. Така, тунизицийците, саудитците и йорданците продължават да надвишават контингентите от други държави, макар че обратният поток на завръщащите се от Сирия и Ирак в Северна Африка джихадисти може да промени сегашния вътрешен баланс сред чуждестранните арабски доброволци в редовете на Ислямска държава.

Турция също продължава да е сред най-големите доставчици на жива сила за ИД, макар че е налице и обратен поток (от Сирия и Ирак към Турция). Според официален турски правителствен доклад от ноември 2015, 500 граждани на страната са били пратени в затвора заради присъединяването им към ИД, а други 100 - заради участието си на страната на Джабхат ан-Нусра.

Както се вижда, броят на доброволците в ИД от Западна Европа и Русия продължава да нараства, въпреки разнопосочните опити на отделни държави, както и на международната общност, като цяло, да спрат този поток. В доклада си, експертите от SG не се нагърбват с оценка за това, доколко прякото участие на Русия в сирийската война и сериозната ангажираност с нея на държавите от ЕС влияят върху текущия приток на чуждестранни доброволци в редовете на действащата в Сирия ИД.

Мотивацията на чуждестранните джихадисти

Поне засега, присъединяващите се към ИД чуждестранни доброволци се ръководят по-скоро от лични, отколкото от политически мотиви. Както изглежда, търсенето на съпричастност, приключения или приятелство са сред основните мотиви на хората, вливащи се в редовете на ИД. Според експертите от SG, в момента повечето доброволци в ИД се насочват към Сирия за да участват във военните действия, а не за да преминат военно обучение с там, с цел след това да се превърнат във "вътрешни терористи" в своите държави.

Терористичното нападение в Париж през ноември 2015 обаче, както и тези в Брюксел в началото на 2016, вероятно отразяват нарастващата тенденция към планиране и подготовка на терористични акции в чужбина (и най-вече в Европа) от страна на ИД. Според SG, изясняването на мотивацията както на тези, които се присъединяват към, така и на онези, които се връщат от ИД в своите страни, продължава да е от ключово значение за усилията да бъде ограничен притокът на нови доброволци и да бъдат идентифицирани онези бивши джихадисти, завръщащи се от Сирия, които с личния си пример биха могли да ерозират привлекателността на ИД.

Феноменът на мощния приток на чуждестранни джихадисти в редовете на ИД и други ислямистки групировки вече е придобил наистина глобален характер. В момента, в Сирия се сражават граждани на най-малко 86 държави.

Някои от центровете за набиране на доброволци за ИД са сравнително малки, като например този в района на Лислеби, в норвежкия град Фредрикстад. Само за една година оттам за Сирия са заминали осем джихадисти, при положение, че цялото население на Лислеби е около 6 хиляди души. Приложен към цялото население на САЩ например, този процент би означавал 413 хиляди души. Данните сочат, че в основата на случилото се в малкия норвежки град е активността там на един харизматичен ислямистки проповедник. И обратното, редица други центрове за набиране на доброволци за ИД изглеждат по-скоро като "отлично организирани инкубатори и камертони на екстремистко поведение", като например Бизерта и Бен Гардан, в Тунис, Дерна - в Либия, Панкийското дефиле - в Грузия или брюкселския район Моленбек. Между другото,        над една трета от туниските джихадисти в редовете на ИД идват от само три града в тази страна - Бен Гардан (15,2%), Бизерта (10,7%) и столицата Тунис (10,7%). Впрочем, първите два са известни и като традиционни центрове на граничната контрабанда в Тунис, чието население почти перманентно се намира в конфликт с централната власт.

Либийският град Дерна също може да се похвали с дълга традиция по отношение на екстремизма. Мнозина от общо около 600-те либийци, присъединили се към ИД, идват от този район. В периода 2003-2009 именно Дерна изпрати най-много доброволци за джихада в Ирак, а преди това жители на града и околностите се сражаваха на страната на моджехидините в Афганистан.

Присъединяването на чуждестранните доброволци към ИД най-често не е някакво рационално действие, а по-скоро емоционален личностен момент. По правило, присъединяването на един води след себе си и други, желаещи да последват примера му. Районите, където присъстват затворени общности от възприемчиви млади хора, които нерядко са лишени от усещането за обща цел или принадлежност извън рамките на собствения си кръг, се оказват способни да генерират импулс за присъдиняване към ИД, който се разпространява, последством личностните контакти, от една към друга младежка група.

Социалната пропаганда на ИД, осъществявана чрез медиите, по правило подготвя почвата за убеждаването, а не за форсиране на личното решение да се замине за Сирия и Ирак. По този начин например, се осъществява набирането на доброволци за ИД в Алжир и Узбекистан. При това подборът на доброволци чрез социалните мрежи отстъпва пред този, осъществяван по линия на преките контакти, т.е. от човек на човек.

Европейските джихадисти

По различни оценки, над пет хиляди души са напуснали Европа за да се присъединят към джихадистите в Сирия. По официални данни на френското правителство от октомври 2015, около 1500 човека са напуснали страната за да се влеят в редовете на сирийските ислямисти. Броят на доброволците от Великобритания се оценява на 760 човека, същият брой са дошли от Германия, а 470 - от Белгия. Тези четири европейски държави са осигурили над половината от европейския поток от джихадисти към Сирия.

Както изглежда, маргинализацията на местните имигрантски общности, особено тези на преселниците от Северна Африка, играе определена роля в процеса на радикализацията им. По някои данни, мнозина (но далеч не всички) доброволци в редиците на ИД и в частност тези от Северна Европа, са криминални елементи (забъркани предимно в дребни престъпления) и вероятно са прекарали известно време в затвора. Ислямска държава им предлага нова идентичност, която не се определя толкова от тяхното минало, колкото от потенциалния им принос в бъдеще. Възрастовият диапазон на доброволците се колебае между 20 и 25 години, а скоростта на радикализацията им се измерва със седмици, а не с месеци.

В същото време са налице отделни доказателства за вербуване на доброволци за Сирия в рамките на мюсюлманските общности в държавите, осигурили най-голям брой чуждестранни джихадисти, където вербовката често става и по приятелска линия, както например в брюкселския район Моленбек. Както показа терористичното нападение в Париж през ноември 2015, преди това терористите са живеели именно в този район и са се познавали.

Доброволците от постсъветското пространство

През 2014-2015 в Русия и останалите постсъветски републики е фиксиран поне трикратен ръст на броя на доброволците, присъединили се към ИД. Повечето от тях идват от Северен Кавказ - от Чечения и Дагестан, а по-малък брой - от Азербайджан и Грузия. Набирането на доброволци в Азербайджан се осъществява основно в няколко града и най-вече в Сумгаит, Шабран и Квазара. На свой ред, ислямският екстремизъм в Северен Кавказ има дълга история, затова нарастването на потока от доброволци от този регион едва ли е изненада за някого. Някои от местните бойци се насочват към Сирия просто защото ИД им предлага повече възможности, отколкото местните терористични групировки като т.нар. "Кавказки емират" например.

В държавите от Централна Азия също се забелязва значително нарастване на броя на местните граждани, присъединили се към ИД. Според SG, в редовете на Ислямска държава се сражават общо около две хиляди бойци от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. През август 2015 към ИД се присъеди т.нар. Ислямско движение на Узбекистан, което от началото на века действа най-вече в Афганистан и Пакистан.

Магреб и Северна Африка

Както вече споменах, двата арабски региона осигуряват по-голямата част от чуждестранните доброволци в ИД. Към октомври 2015 над 6 хиляди бойци в редовете на ислямистите в Сирия са били от Тунис. По данни на самите туниски власти, 700 гражданки на тази страна за заминали за Сирия за да се присъединят към ИД и други екстремистки групировки. Според представените в ООН официални оценки на мароканското правителство, през май 2015 в редовете на ИД са се сражавали 1200 граждани на Мароко, макар че според експертите тези данни очевидно са занижени, което се отнася и за данните за доброволците от Либия - общо 600.

Впрочем, същото важи и за сведенията, предоставени от правителството на Алжир, според които приносът на тази страна към ИД е между 200 и 250 бойци. Междувременно стана ясно, че в Либия е налице и голям "обратен" поток от бойци на ИД, завръщащи се в страната от бойните полета в Сирия и Ирак. С тяхна помощ Ислямска държава вече формира собствена база в Либия като напоследък дори поощрява чуждестранните доброволци да се насочват именно към тази страна, а не към Сирия и Ирак.

Както е известно, Северна Африка има богати традиции в джихадизма, чието начало можем да открием още в афганистанската война срещу съветската окупация. От редица африкански държави могат да проследят потоците от доброволци от конкретни техни области, насочващи се към Сирия и Ирак. Всички те имат някои общи белези като например високото ниво на безработица, породена от свръхвисоката раждаемост, но в същото време всеки отделен регион има и своята специфика. В Либия например, източният крайбрежен район и особено Бенгази и Дерна са известни като "инкубатор" на джихадисти.

В Тунис, най-голям брой доброволци за ИД са дошни от градчето Бен Гардан с население от 80 хиляди души. В Мароко пък, бедняшкото предградие на Казабланка Сиди Мумен също е сред основните източници на агресивни екстремисти, включително терористи-камикадзе. Вербуването на бойци в държавите от Северна Африка се осъществява както посредством социалните мрежи, така и по линия на контактите между приятелски групи, роднини и познати, или пък става по чисто лични мотиви.

Непрекъснатото влошаване на ситуацията в сферата на сигурността в Либия е сред най-сериозните дестабилизиращи фактор за региона, като цяло. В момента тази страна се е превърнала в транзитен възел за бойците на ИД, които преминават през нея на път за или от Сирия и Ирак. Завърналите се бойци на Ислямска държава представляват изключителна опасност за вътрешната сигурност на такава нестабилна държава, като Тунис. Неслучайно туниското правителство реши за затвори границата с Либия, което потвърждава факта, че местните джихадисти се връщат родината си именно през тази страна.

Държавите от Африканския Рог

Данните за чуждестранните доброволци в редовете на ИД от региона на Африканския Рог са сравнително ограничени. Смята се, че през януари 2015 в Сирия са се сражавали 70 ислямисти от Сомалия. Както е известно, с много сериозни позиции в тази страна разполага терористичната ислямистка групировка Аш Шабаб, смятана за филиал на Ал Кайда.

През септември 2015 суданското правителство съобщи, че около 70 граждани на страната участват в сирийската война. Съществува и информация за присъствието на доброволци от Еритрея във въоръжените сили на Ислямска държава.

Балканските доброволци в ИД

По време на югославските войни Балканите се превърнаха в изключително привлекателен регион за голям брой ислямски радикали. Това се отнася най-вече за Западните Балкани, където има държави с преобладаващо мюсюлманско население или със значителни мюсюлмански малцинства - Босна, Албания, Косово и Македония. Според експертите на SG, през миналата 2015 броят на доброволците от Балканите, сражаващи се в редовете на ИД и другите ислямистки формации в Сирия и Ирак, се е удвоил и дори утроил. Наличието на сравнително голям брой симпатизанти на ИД в региона го превърна в транзитен възел за опитващите се да стигнат до Сирия джихадисти от другите европейски държави. В доклада на SG се твърди, че от Балканите към Близкия Изток са се насочили поне 875 бойци.

На свой ред, ИД полага големи усилия за да убеди балканските ислямисти да се присъединят към нейната битка в Сирия и в същото време се възползва от съществуващите ислямистки мрежи в региона и големия брой симпатизанти на организацията за да вербува нови бойци и да оказва логистична подкрепа на доброволците от другите части на Европа.

Южноазиатските кадри на ИД

Държавите от Югоизточна Азия също имат съществен принос за попълването на редовете на ИД с чуждестранни джихадисти. В официален доклад от ноември 2015 индонезийското правителство посочва, че 700 граждани на страната воюват на страната на Ислямска държава, макар че според анализаторите, те са с около двеста души по-малко. Смятат се, че 50 индонезийски джихадисти вече са се завърнали в родината си, като според някои от тях причина за това е неизплащането на предварително договорените суми от страна на ИД.

През август 2014 тогавашният президент на Филипините Бениньо Акино заяви през медиите, че най-малко 100 негови съграждани се намират на контролираната от ИД територия в Ирак. Тази цифра беше оспорена от някои експерти, но е факт, че бойци на Ислямска държава от филипински произход присъстват в редица видеоматериали, заснети от ИД в Ирак.

Освен това ИД активно работи в Мрежата за вербуване на доброволци в Малайзия и Сингапур. Арестуваните преди известно време група малайци и неколцина сингапурци, опитали се за заминат за Сирия, преди това не са поддържали връзки с местни екстремистки групировки. Смята се, че те са били мотивирани от желанието си да бъдат "добри мюсюлмани" и са имали романтични и доста погрешни представи за "ислямския халифат", освен това са се поддали на пропагандата на ИД в Интернет.

Американските джихадисти

В сравнение със сериозното нарастване на потока от чуждестранни джихадисти от западноевропейските държави към ИД, този от Северна и Южна Америка остава сравнително стабилен, като за последната година и половина не е демонстрирал растеж. Според директора на ФБР Джеймс Коми, към септември 2015, само 150 от общо 250-те американски граждани, опитали се да стигнат до Сирия за да се присъединят към ИД, са успели да го направят. През октомври 2015 канадските власти пък съобщиха, че около 130 граждани на страната са заминали за Сирия.

Що се отнася до показателите на Латинска Америка, те са твърде ниски. Характерно е също, че набирането на джихадисти и в двете Америки се осъществява предимно чрез социалните мрежи, особено в началния етап на процеса.

Чуждестранни доброволци в Ирак и Сирия

Чуждестранни доброволци в Ирак и Сирия

 

Заключение

В своя доклад експертите от Soufan Group стигат до следното заключение. Според тях, войната в Сирия няма да приключи в близко бъдеще и макар че ИД е подложен на много по-силен натиск, отколкото през 2014 например, и губи позиции, организацията вероятно ще продължи да съществува още доста време. Това пък ще привлече към нея повече доброволци от чужбина, но те вероятно ще се различават от първата вълна чуждестранни джихадисти, надяващи се, че ще живеят в съвършено нов тип "държава", която ще им осигури онова, което не са получили в своите страни. Впрочем, след като ИД прехвърли основното си внимание от контрола върху завоюваната от ислямистите територия в Сирия Ирак към атаките срещу противниците си на тяхна територия или в други точки на света, ще се промени и прфилът на чуждестранните доброволци в редовете на организацията. Успехът на ИД до голяма степен беше свързан с това, че към тази организация бяха преориентирани другите терористични групировки, които днес ни изглеждат твърде "обикновени" и дори "старомодни", като Ал Кайда например. Истината е, че ИД продължава да се "захранва" с десетки хиляди, присъединили се към нея джихадисти. И дори ако Ислямска държава загуби способността си да разширява своите позиции и започне да се "свива", тя ще продължи да упражнява мощно влияние върху чуждестранните си привърженици. Затова не може да се изключва, че  смазването и в Сирия и Ирак просто ще прехвърли терористичната война в други региони на света, включително (и дори на първо място) в Европа.

 

*Център за анализ и превенция на конфликтите

{backbutton}

Поръчай онлайн бр.4 2023

Поръчай онлайн бр.4 2023 на списание Геополитика в BeautyHealth.bg