13
Съб, Юли
28 Нови статии

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Резултатът от референдума във Великобритания остро постави пред ЕС въпроса за бъдещето на европейския проект. Т.нар. Brexit показа, че въпреки показното си единство 28-членият Съюз не разполага с дългосрочна визия за общо стратегическо развитие.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Калоян Методиев, Западните Балкани и България: политика, дипломация, сигурност, 199 с., издание на Българско геополитическо дружество и Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, София, 2016

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Терминът „система“ може да бъде дефиниран като множество (комплекс) от взаимодействащи си обекти и връзките между тях, които съставляват едно цяло, притежаващо граници, отделящи го от външната среда. Системите притежават структура, взаимосвързаност, определени модели или тенденции на поведение, функции и правила.

Поръчай онлайн бр.3 2024