22
Сря, Май
24 Нови статии

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Списание Геополитика бр.1 2023

България

С.Ташев, Политиката на България по съвременните измерения на македонския въпрос в условията на глобализация и регионализация

Европа

Н.Петров, Каква ще бъде външната политика на „новата дясна Италия”

Л.Земанек, Радикализацията на либералната чешка външна политика

Б.Димитров, Риши Сунак: от „Британска Индия” към „Индийска Британия”?

Светът

С.Каменаров, Китай в ерата на "новия Мао"

Н.Стефанов, Трансформацията на външнополитическите приоритети на Армения

П.Георгиев, Мултивекторната геополитика на Алжир

Геостратегия

С.Удовик, Новият световен ред: основните играчи

Л.О’Рурки, Дж.Шифринсън, Завръщането на сферите на влияние на големите сили

С.Уолт, Четири сценария за бъдещето на НАТО

Д.Голдман, Как Китай трансформира необратимо Глобалния Юг

Ч.Купчан, Войната в Украйна и завръщането на САЩ в света на Realpolitik

Геоикономика

Д.Иванов, Съвременната "електроенергийна" геополитика

Ф.Уйлям Енгдал, Глобалното финансово цунами

Основи на геополитиката

В.Кръстев, Евразия като геополитическа доминанта на Русия

Идеи

Н.Травкина, В.Василиев, Цикличните закономерности в процеса на глобализация

Книги

Б.Миланович, Глобалният икономически ред и митът за суверенитета

Интервю

Професор Нуриел Рубини за Третата световна война

 

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

През февруари 2020, т.е. в разгара на пандемията, Риши Сунак беше назначен за министър на финансите в правителството на Борис Джонсън. Тоест, превърна се в ключовата фигура в британския кабинет, отговаряща за антикризисната политика и мерките за изваждане на икономиката от кризата, свързана не само пандемията, но и с болезненото излизане на Обединеното кралство от ЕС.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

На всички вече е ясно, че светът е навлязъл в епоха на тектонични промени и радикално преформатиране на световната архитектура. Очевидно е и, че той няма как да се върне към предишното си състояние.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Македонският въпрос възниква след решенията на Берлинския конгрес през 1878 и желанието на населението в Македония (и Одринско) да се приложат на практика обещанията за автономия, предвидени в чл. 23 на Берлинския договор.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Общокитайският конгрес на Китайската Компартия (ККП) традиционно се смята за най-голямото вътрешнополитическо събитие в страната. В качеството си на главен ръководен орган на партията, конгресът изслушва и разглежда отчетния доклад на Централния комитет, в който членуват около 200 души.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Въпросът, дали наличието на сфери на влияние стабилизира или ерозира международната сигурност и как САЩ би следвало да реагират на усилията на други играчи да формират собствени сфери на влияние, е в центъра на сегашните дебати относно новата американска "голяма стратегия".

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Както е известно, сред причините за разпадането на предишната управляваща коалиция в Италия и последвалата оставка на правителството на Марио Драги бяха разногласията между основните участници в него по въпроса за оказването на военна помош за Украйна.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Спецификата на арменската външна политика в момента се определя от резултатите от Втората Карабахска война през есента на 2020, която промени радикално силовия баланс в региона.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

В постоянно променящият се свят стабилното и трайно трансатлантическо партньорство е изключително необходимо. НАТО вече е по-стара от мен, а аз, самият никак не съм млад (професор Уолт е на 67 - б.р.).

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Радикалната трансформация на чешката външна политика беше сред приоритетите на правителство на Петър Фиала, поело властта в страната през декември 2021. Войната в Украйна ускори и улесни изпълнението на тази задача.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

През 60-годишното си съществуване като независима държава, Алжир премина през доста перипетии. Така, през 60-70-те години на миналия век страната преживя период на бурен възход, следвайки модел на "автархичен социализъм", но последвалият през 80-те застой и ръст на безработицата сред младите хора подготви условията за експлозията на ислямизма и гражданската война през 90-те.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Данните сочат, че износът на Китай в най-големите държави от Глобалния Юг почти се е удвоил в сравнение с нивото отпреди пандемията от Covid 19, достигайки до 70 млрд. долара през юни 2022, в сравнение с 38-те милиарда долара през юни 2019.

Поръчай онлайн бр.3 2024