15
Съб, Юни
6 Нови статии

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Регионалните интеграционни общности придобиват все по-голямо значение в международните отношения и в развитието на самите региони и държави. Те се превръщат в един от инструментите на държавите за справянето им с предизвикателствата, поставени от глобализацията и свързаните с нея процеси на взаимозависимост.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Във все по-агресивната конфронтация на САЩ и НАТО с Русия и Китай присъства един огромен парадокс, който става съвсем ясен, ако сравним тази позиция с очевидно самоубийствената национална икономическа политика на т.нар. "Зелен дневен ред" на САЩ, както и на държавите от ЕС и НАТО. В момента е налице и набира скорост поразителна трансформация на икономиките на най-развитите индустриални страни в света.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Сред най-новите книги от поредицата „Катехон” на издателство „Изток-Запад” е сборникът с производения на Алексей Вандам, обединени под заглавието „Геополитика и геостратегия”. Авторът е сред малко познатите у нас (както впрочем и в собственото му отечество) основатели на геополитическата наука в Русия, макар че преди години негови статии бяха публикувани на страниците на списание „Геополитика” (1).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Осем години след старта на китайския суперпроект "Един пояс, един път" (ЕПЕП), Европейският съюз реши да отговори на това предизвикателство, лансирайки собствения си мегаплан Global Gateway ("Глобален портал").

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Повечето изследователи приемат, че следвоенният ход на политическите процеси в Източна и Централна Европа е предрешен на проведената на 11 февруари 1945 в Крим Ялтенска конференция на „тримата големи“.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Известният американски политолог и геополитик Кристофър Лейн е роден през 1949. В момента Лейн е  професор в Тексаския университет, където преподава теория на международните отношения. Той е член на изключително влиятелния Съвет за международни отношения (CFR). Бил е преподавател в норвежкия Институт "Нобел", както и консултант на американските разузнавателни служби. Автор е на няколко книги, а също на десетки статии за Института Катон, The American Concervative и The National Interеst. Предстои излизането на поредната му книга "След краха: международната политика, Голямата стратегия на САЩ и краят на Pax Americana".

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Глобалната газова търгови силно зависи от геополитическия риск. Това важи в по-малка степен за доставките на втечнен природен газ (LNG) с танкери и в по-голяма – за тръбопроводните.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Динамичните процеси в сферата на сигурността в страните от постсъветското пространство придобиват все по-голям мащаб през настоящото столетие, тъй като спецификите им оказват пряко или косвено влияние върху политическия, социалния и икономическия живот не само на страните в региона.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Списание Геополитика бр.3 2022

България

Т.Кондаков, Геополитикът на нова България: сто години от рождението на професор Марин Деведжиев

Балканите

Н.Аврейски, Кюрдите: голямото предизвикателство пред турската национална сигурност

Б.Банчев, Сръбската православна църква в Черна гора и конфликтът на идентичности през 2019-2020

Фокус: Войната в Украйна

М.Кростън, Е.Пашенцев, Светът в ерата на „студената гореща война”

А.Ашфорд, Дж.Шифринсън, Възможната неядрена война между НАТО и Русия

С.Каменаров, Неутралният статут на Украйна: решение или „замразяване” на проблема?

Гледна точка

Н.Гвоздев, Може ли Америка да се приспособи към многополюсната епоха

Светът

А.Тодоров, Турската експанзия в Африка

E.Карш, "Вътрешните араби": най-големият проблем на Израел?

И.Адрианов, Геополитиката на Малайзия на фона на глобалния американско-китайски сблъсък

П.Георгиев, Югозападният вектор на японската геополитика

С.Хайтов, Тайванският въпрос и неговите ядрени измерения

К.Юруков, Сравнителен преглед на институциите на ЕС, АСЕАН и МЕРКОСУР

Геоикономика

П.Димитров, Ще намери ли Европа заместител на руския газ?

Б.Димитров, Global Getaway: (не)възможната европейска алтернатива на ЕПЕП

М.Кръстев, Прекъсването на глобалните логистични вериги и очертаващате се продоволствена криза

Ф.Уйлям Енгдал, „Зелената лудост”: защо Западът трябва да се справи с Русия и Китай до 2030

История & Геополитика

С.Ташев, Албанският фактор и геополитическата промяна на Балканите през 60-те години на ХХ век

Д.Дринков, Историческите предпоставки за Нагорнокарабахския конфликт

С.Глушкова, Геополитическите измерения на европейската колониална експанзия през ХV-ХVІ век

Книги

М.Стоянова, Забравеният баща на руската геополитика

Интервю

Проф. Кристофър Лейн за планетарните измерения на китайско-американската конфронтация

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Очевидно през 2022 няма да станем свидетели на сериозно подобрение нито по отношение на инфлацията, нито на дефицита, който всъщност е скрита форма на същата тази инфлация, но и стимулатор на доста спадналото по време на пандемията потребителско търсене.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Възникването на модерния европейски колониализъм не само съвпада по време с Великите географски открития през XV и началото на XVI век, но е и техен непосредствен и внушителен резултат.

Поръчай онлайн бр.3 2024