22
Съб, Юни
7 Нови статии

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Всяка географски обособена част от обитаемото пространство (страна,  област, община, селище) се отличава със специфична природна среда, социално-икономически и етно-културен облик. До голяма степен, макар и в по-тесни хронологични рамки, това се отнася и за преобладаващите поведенчески стереотипи, като цяло, и за електоралното поведение, в частност.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Владо Тренески, Деян Танчовски, Ерлин Аго, Иван Николов, Илия Стояновски, Методий Иванов, Румен Сребранов, Спас Ташев. Бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония. 166 стр. „Орбел“, 2021.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Според повечето експерти, трийсет години след провъзгласяването на независимостта на страната и седем години след т.нар. „февруарска революция”, украинската икономика се намира на ръба на колапса. Въпреки, че е сред големите европейски държави, Украйна заема незавидното второ място в класацията за десетте най-бедни страни в Европа, като преди нея е само Молдова (България е посочена на 10-място, но пък е единствената членка на ЕС в тази група).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

В началото на януари 2020 САЩ разположиха за няколко месеца отряд от безпилотни самолети MQ-9 Reaper и приблизително 90 американски военнослужещи в авиобаза 71 "Генерал Еманоил Йонеску" в Кампия Турзий (Сверозападна Румъния).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Пространството е основният, незаменим ресурс. Неговото овладяване от човека започва с даването на име на основните земни ориентири и пространствените репери. На първо място, това са планините и планинските върхове, подир тях - водите. Всяка промяна в имената на ориентирите и реперите води до объркване във връзките вътре в тази и преди всичко – в първичната, човешка общност.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

В свое изявление от февруари 2002 държавният секретар по вътрешната сигурност на САЩ Том Ридж изразява загрижеността на специалните служби, че измежду всички оръжия за масово поразяване, терористите най-вероятно биха се насочили към ядреното. През 2005 работна група от експерти по тероризъм и оръжия за масово поразяване, специално назначена от Сената на САЩ, провежда проучване на риска от радиационен и ядрен тероризъм.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Настоящата статия акцентира върху защитата на основните човешки права на бежанците в практиката на един от институционалните стълбове на Европейския съюз - Съда на ЕС, като прави аналогия с необходимостта - като предпоставка, и значението - като последица, от коректното прилагане на правото на Съюза, за стабилността на геополитическия му фундамент.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Марин Русев е сред основателите на Българско геополитическо дружество, член на Редакционния съвет на списание "Геополитика" още от създаването му през 2004 насам. Университетски преподавател и изследовател в научни области и интердисциплинарни направления като социално-икономическа, политическа и електорална география, геополитика, геоглобалистика и устойчиво развитие, странознание и национална сигурност.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Ян Сюетун е сред най-влиятелните китайски политолози и експерт в сферата на външната политика и политиката за сигурност на Китай, както и на американско-китайските отношения. Той е декан на Института за съвременни международни отношения в Университета Цинхуа. Завършил е Университета на Хейлундзян и има докторска степен от Университета на Калифорния в Бъркли.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Същността на престъплението като социално явление предполага догонващата роля, която държавата заема в борбата с този тип противоправно поведение. Това е така, тъй като използването на физическо насилие като последица (наказание или метод за възпиране) от извършването на едно противозаконно деяние стои в основата на самата държавност.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Първият героичен опит за обединяване на целия познат на европейците Ойкумен, е прдприет от Александър Македонски през 334-323 г.пр.н.е. Разбира се, и преди Александър в историята е имало велики завоеватели, създали обширни империи, но именно той залага, ако може да се каже така, не само материалния, но и идейно-политическия фундамент на античната глобализация, и представлява образец на комполитен владетел от световен мащаб.