25
Чет, Юли
27 Нови статии

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Сериозно влияние върху международната сигурност напоследък оказва самият начин, по който се формира съвременната глобална политика и отражението на задълбочаващите се процеси на „хибридизация” върху нея.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Анализът на рисковете от избухването на война в Европа през ХХІ век следва да се гради върху обективна и задълбочена оценка на въоръжените конфликти на нашия континент след края на студената война.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

В България темата за по–дълбока интеграция в общата политика за сигурност и отбрана доскоро се повдигаще най вече на експертно ниво и се дискутираше епизодично, като в малкото специализирани публикации и доклади са очертани сравнително добре основните проблеми и предимства, както и опасения, докато истинският обществен дебат всъщност не се е състоял.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Преди малко повече от три години САЩ изтеглиха своите бойни съединения от Европа. През последните месеци обаче, те ги връщат обратно, осъществявайки редовната им ротация, под предлог, че трябва да "сдържат" евентуално нападение от страна на Русия.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Липсата на значителни  енергийни ресурси на територията на европейските държави ги принуждава постоянно да полагат усилия за преодоляване на този проблем, произлизащ от необходимостта да се осигурява енергия на конкурентни цени. Общото производство на първична енергия в Европа е спаднало от 904.2 милиона тона нефтен еквивалент през 2005 на 766.6 млн.т.н.е. през 2015 (Eurostat, 2017).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

След опита за военен преврат в Турция през лятото на 2016 най-големите "съпътстващи поражения" за страната са в областта на демокрацията и на бизнеса. В същото време, пропагандата на режима продължава да излъчва новини и статистически данни за укрепването на националната икономика при управлението на президента Реджеп Ердоган и неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

След края на студената война САЩ активно се опитваха да прокарват тезата, че тяхната глобална хегемония няма реална алтернатива, както и, че останалият свят, бавно но сигурно се "американизира".

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Основни задачи на американската геополитика на Балканите следва да станат постоянното военно присъствие на САЩ в региона, постигането на "историческо помирение" със Сърбия и възстановяване ролята на Вашингтон като основен посредник между държавите от региона.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Списание Геополитика бр.2 2018

България

С.Николов, Амбициите на ЕС за стратегическа автономия в отбраната и българските възможности

Балканите

И.Иванов, Турската геоикономическа стратегия на Балканите

П.Григоров, САЩ, ЕС и новата битка за Западните Балкани

М.Димитров, Геоенергийни аспекти на териториалния спор между Словения и Хърватия

Светът

Н.Аврейски, Военните заплахи за ЕС: митове и реалност

Н.Петров, Европейската армия на глобалния ислямизъм

П.Димитров, Жп линията Баку-Тбилиси-Карс: транспортният компонент на геополитическата ос Азербайджан-Грузия-Турция

Фокус: Америка в ерата на Тръмп

А.Тодоров, Новата стратегия за национална сигурност на САЩ и нейните геополитически измерения

М.Клеър, Ядрената доктрина на Тръмп

П.Георгиев, Пекин и Вашингтон в битката за Азия

С.Хайтов, НАТО като елемент на американската "хибридна дипломация"

Гледна точка

Д.Бендоу, Защо Европа не се готви да воюва с Русия

Тенденции

Т.Канунникова, Uber-тероризмът: новото предизвикателство пред международната сигурност

Геостратегия

С.Люцканова, Аспекти на ядрения контрол в постмодерната епоха

Геоикономика

П.Яковлев, Отнесени от кризата: глобалната икономика десет години след срива на ипотечния пазар

В.Катона, Проблемите на черноморския енергиен транзит

Геополитика & История

Д.Ливен, Геополитическите измерения на революцията от 1917: войната и империята

И.Узунов, Американската доктрина на възпирането и източниците на класическия реализъм

Идеи

П.Тодорова, Религиозният фундаментализъм като политическа митологема и дестабилизиращ фактор за глобалната сигурност

Книги

М.Стоянова, (Не)възможната Европейска армия

Интервю

Професор Алфред Маккой за бъдещето на Американската империя

 

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 19 януари 2018 държавният секретар по отбраната Джеймс Матис представи новата военна стратегия на САЩ, която представлява програма за действията на Пентагона през следващите няко

Поръчай онлайн бр.3 2024